Enn så lenge mangler det en egen kultursamlende virksomhet. (Illustrasjonsfoto: Arne Hauge)

 

Nå skal den nye institusjonen først utredes.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

 

Region Norrbotten har besluttet å skape en kultursamlende virksomhet for tornedalingar, kvener og lantalaiset. Det er minoritet.se som melder dette.

Fordi noe tilsvarende i dag mangler, anses beslutningen fra ulike hold som særskilt velkommen. I ei pressemelding i sakens anledning framgår det at minoritetsområdet selv løftet behovet for en slik samlende kulturinstitusjon for meänkieli i november 2017, og via STR-T har kravet blitt stilt overfor Region Norrbotten om å få den i stand.

«Regionale utviklingsnemnder har nå besluttet at en forstudie skal gjennomføres i løpet av to års tid for å klargjøre og forankre samarbeidsstruktur, organisasjonsform, oppdrag, hovedmannskap og langsiktig finansiering,» melder minoritet.se.

Utforming og innhold meldes å skje i åpen dialog med aktører innen minoritetsområdet, og hensyn skal tas til de nasjonale utredningene som gjennomføres av institutt for språk og folkminne (ISOF), samt den svenske sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid.

– Det er viktig å ta hånd om utviklingsspørsmål for de nasjonale minoritetene og Region Norrbotten vil på denne måten støtte minoritetsområdets arbeid med dette, sier kultursjef Kristina Nilsson i en kommentar til nettstedet.