Hvem overtar etter Hilja og dem? Trygg Jakola er leder for den valgkomiteen som nå skal foreslå tolv gode menn eller kvinner til like mange forbundsverv. (Arkivfoto: Hilde Porsanger)

 

Skattejakten i gang for NKF’s valgkomité.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Den 31. januar i år gjorde vi det kjent at Hilja Huru ikke tar gjenvalg som leder for Norske kveners forbund, Ruijan kveeniliitto.

Les også: – Det har vært en fantastisk reise

Hvem som skal hoppe etter Wirkola blir først allment kjent på forbundets landsmøte i Muonio helgen 17. til 19. april, rundt to uker etter valgkomiteens frist for å si sitt. Trygg Jakola er leder for nevnte komite, og framstår som optimist i forhold til å lykkes godt med den viktige oppgaven:

– Foreslå et godt team

– Vi regner med å finne gode og villige kandidater til de ulike vervene, ikke minst fordi styrene som har vært og styret som er nå, har sørget for et så bra grunnlag, sier Jakola.

Komitélederen poengterer at det ikke er valgkomiteens oppgave å foreslå «ei ny Hilja,» men heller forsøke å foreslå en person som kan finne sin egen vei som forbundets nye leder.

– Hilja har jo gjort en formidabel jobb, men vi skal jo ikke foreslå en ny Hilja. Hun har sin flotte måte å jobbe på, den nye lederen må jobbe på den måten som han eller hun liker. Vi er også opptatt av å foreslå et team som kan jobbe godt sammen, sier Jakola.

Har sju uker på seg

Vervene som står på valg under landsmøtet i april, er: Leder, nestleder, fem styremedlemmer og fem varamedlemmer, i nummerert rekkefølge. Når det gjelder tidsplanen for valgarbeidet, så er den som følger:

Uke 3: Forespørsel til de som har verv nå, om disse enten sier ja til gjenvalg til nåværende verv, eller er villige til å stille til valg til andre verv. 20. februar: Svarfrist for dem som har fått forespørselen. 28. februar: Valgkomiteen går ut til lokallagene med informasjon om hva de nåværende har svart, samtidig som vi ber lokallagene komme med sine forslag. 23. mars: Frist for lokallagene til å komme med sine svar. 4. april: frist for valgkomiteen til å komme med sin innstilling.