Bernt Eirik Isaksen Lyngstad tullee sananjohtaja Kaivuonossa toisen kerran. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Flertallet i Kåfjord arbeider fram en ny politisk plattform. Ordføreren ønsker ikke å dele for mye før offentliggjøringen, men litt kan han røpe.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

– Kvensk språk og kultur vil helt klart ha sin rettmessige plass i den politiske plattformen som Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti nå jobber med.

Det sier Bernt Eirik Isaksen Lyngstad, som etter alle solemerker vil bli gjenvalgt som ordfører i Kåfjord kommune for kommende fireårsperiode under høstens konstituering.

Les også: Kåfjord-ordfører: – En spennende tanke

Språksenter på lista

– Plattformen vil presenteres for kommunestyret og overleveres til kommunedirektøren den 3. oktober, sier Lyngstad.

Han ønsker foreløpig ikke å dele så mye fra den nevnte plattformen, ettersom ikke alle medlemmene har fått presentert dette enda.

– Men det jeg kan si er at etablering av et kvensk språksenter står på listen, røper han.

Tidligere i høst kunne Ruijan Kaiku melde at nabokommunen Nordreisa omsider hadde fått opp trespråklig kommunenavn på rådhuset. I Kåfjord er dette fortsatt ikke på plass, sju år etter at kommunen fikk godkjent navn på tre språk av Kongen i statsråd.

Les også: Tervettulemaa Kaivuonon komuunhiin

– Trespråklig skilting på rådhuset og andre offentlige bygg vil helt sikkert bli satt på dagsorden, bedyrer Lyngstad.

Obligatorisk samisk?

Videre sier han, uten å gå i dybden, at samarbeidspartene er enige om at kvensk språk, kultur og identitet skal ha sin plass i barnehage og skole i Kåfjord.

På spørsmål om obligatorisk samiskundervisning i Kåfjord, og hvorvidt Lyngstad tror et potensielt vedtak kan være uheldig for barn som ønsker å lære kvensk, eller føre til at kvensk kan bli valgt bort som en følge, svarer han dette:

– Det vil vi si noe om i plattformen når den offentliggjøres. Det samme gjelder opplæring i det kvenske språket.