Bernt Eirik Lyngstad oon sananjohtaja Kaivuonon komuunissa. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Formannskapet i Kåfjord kommune ber administrasjonen følge opp språksenter-saken.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Kvenpolitisk utvalg i Kåfjord kommune har bedt kommunen se på muligheten for å starte et forprosjekt for etablering av kvensk språksenter. Mandag 31. oktober ble saken behandlet i formannskapet, der Kvenpolitisk utvalgs innstilling, med et tilleggspunkt, ble enstemmig vedtatt.

Tilleggspunktet er at «Formannskapet ber administrasjonen følge opp saken, i samråd med kvenpolitisk utvalg.»

Stein for stein

Formannskapsleder og ordfører i Kåfjord kommune, Bernt Eirik Lyngstad, bekrefter at formannskapet støtter opp om vedtaket gjort i det kvenpolitiske utvalget. Han mener språksenterideen er spennende:

– Kvensk språksenter i Kåfjord er en spennende tanke. Jeg anser dette som en forlengelse av det arbeidet Kåfjord kommune har startet på for å løfte det kvenske. Dette skulle bare mangle, men vi må bygge stein for stein, sier Lyngstad.

– Vi må se på om vi kan bruke eksisterende språksenter eller noe ved siden av. Dette vil et forprosjekt kunne si noe om, sier han.

Det finnes nitten samiske språksentre i Norge, og fire kvenske språksentre. To av de kvenske språksentrene, som for øvrig er samlokalisert med samiske språksentre, er lokalisert i Nord-Troms. På spørsmål om ordføreren tror det er plass til enda et språksenter i regionen, svarer han slik:

– Det er et godt spørsmål, og litt tidlig for meg å si noe om, men den erfaringen vi har i Kåfjord er at det samiske språksenteret har spilt en viktig rolle lokalt, sier Lyngstad, og legger til at det også er en økonomisk bit oppi det hele.

– Et forprosjekt vil kunne gi flere svar, men jeg ser fram til å jobbe videre med dette, sier ordføreren.

Ønsker fast utstilling

Også saken om manglende informasjon om kvenene hos Norges arktiske universitetsmuseum, der det kvenpolitiske utvalget foreslo at Kåfjord kommune tar opp saken i Nord-Troms interkommunale politiske råd, for å medvirke til at det nye arktiske universitetsmuseet allerede i planfasen gir rom for en fast utstilling også om kvenene, ble enstemmig vedtatt i formannskapet:

«Formannskapet støtter Kvenpolitisk utvalgs oppfordring om at Kåfjord kommune skal ta opp saken i Nord-Troms regionråd (Nord-Troms interkommunale politiske råd, journ. anm.) og medvirker til at det nye arktiske universitetsmuseet allerede i planfasen gir rom for en fast utstilling også om kvenene», heter det i det enstemmige formannskapsvedtaket.

Øvrige saker fra kvenpolitisk utvalg, om prosjektskisse for bygdetun i Birtavarre og flagging ved Kåfjord kirke, ble utsatt. Saken om flagging ved kirka skal også opp i Samepolitisk utvalg før formannskapet behandler saken.