Varaordfører i Kåfjord kommune, Svein O. Leiros, holdt innlegg på første dag under fylkeskommunens forsoningskonferanse i begynnelsen av november. (Skjermbilde fra Troms og Finnmark fylkeskommunes nettsending)

 

– I dag er vi kommet et stykke videre. Vi er et folk av tre folk. Det sa varaordfører i Kåfjord under den nylige forsoningskonferansen.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

– Kvensk språk og kultur har ikke hatt de samme rammebetingelsene som det samiske språk- og kulturarbeidet.

Det sa varaordfører i Kåfjord kommune/Kaivuonon komuuni, Svein O. Leiros (Sp), på første dag av Troms og Finnmark fylkeskommunes konferanse «Sannhet og forsoning i Troms og Finnmark – veien videre» som gikk av stabelen i Tromsø den 1. og 2. november.

Les også: – Mangler møteplass for den kvenske befolkningen

Kåfjord kommune var, sammen med Tromsø og Alta, utfordret til å si litt om hvordan de jobber og komme med sine perspektiver på funnene i rapporten til Sannhets og forsoningskommisjonen.

Kvenforeninga fikk skryt

Leiros snakket om kommunen som en del av samisk språkforvaltningsområde de siste tredve årene, om skiltskyting og debatten som raste til å begynne med, og om situasjonen i dag.

– I dag er vi kommet et stykke videre. Vi er et folk av tre folk, sa Leiros, og viste fram bilder av folk i samekofte og kvendrakt.

– Jeg gi all honnør til Kåfjord kvenforening, som har stått på og arbeidet til det beste for kvenfolket. Det er over 80 medlemmer i kvenforeninga, og det er ikke verst i en kommune med rundt 1900 innbyggere, sa varaordføreren, som til daglig jobber som daglig leder ved Senter for nordlige folk i Manndalen.

Leiros sa at identitet er noe personlig, noe hver av oss må kunne definere selv og at det viktigste var å respektere hverandre for den man er.

– Holdningsskapende arbeid gir resultater. Derfor har vi kommet dit vi er i dag, der respekten for hverandre blomstrer, sa han.

Et viktig politisk valg

Varaordføreren gikk så over til å snakke om det politiske arbeidet i kommunen.

– Høsten 2021 tok vi, etter mitt syn, et utrolig viktig politisk valg. Vi opprettet et Kvenpolitisk utvalg etter initiativ fra nevnte kvenforening. Det første kvenpolitiske utvalget i landet, sa Leiros.

Han la til at det er viktig å anerkjenne minoriteter.

– Gjennom politisk arbeid kommer også god samfunnsutvikling og man får en større forståelse for de utfordringene man står i, la han til.

Les også: Røper kvensk innhold i den nye plattformen

– Det jobbes også meget godt med kvensk språksenter i kommunen, også det etter initiativ fra Kåfjord kvenforening, sa Leiros.

Behandlet rapporten bredt

Leiros sa at det ble gjort et politisk vedtak i juni om at kommunen ønsket en politisk sak om rapporten til Sannhets- og forsoningskommisjonen behandlet i kommunestyret.

Kommunen har sendt høringssvar til Sametingets høring om rapporten, med høringsfrist 31. oktober, kunne han opplyse.

– Det har vært en bred og god behandling i alle kommunale utvalg og til slutt i kommunestyret. Funnene i rapporten i vårt område er utrolig viktig å synliggjøre og jobbe videre med.

Les også: Vil ha forsoningssenter og urfolkshøyskole

Avslutningsvis kom varaordføreren med noen velvalgte ord:

– Man må huske på at fornorskningen var helhetlig og komplett, og gikk over mange tiår. Derfor er det utrolig viktig at forsoningsarbeidet også må være helhetlig og komplett, sa Leiros.