Inger Birkelund og bedriften ihana! er med på et internasjonalt prosjekt som blant annet skal formidle kvenske fortellinger. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Inger Birkelund og bedriften ihana! er med på et internasjonalt prosjekt som blant annet skal formidle kvenske fortellinger. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

.

Inger Birkelunds bedrift ihana! er norsk partner i det internasjonale kulturprosjektet «Our Stories» som skal formidle historier på blant annet kvensk.

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

– Dette er utrolig stort for både meg og for ihana! sier Inger Birkelund.

Denne uken ble det kjent at prosjektet “Our Stories – the business of using storytelling to draw people in» er blitt godkjent som del av EU-programmet Interreg Nord som skal bidra til grenseoverskridende samarbeid mellom Nord-Norge, Nord-Finland, Nord-Sverige for å styrke områdets konkurransekraft og attraktivitet.

– «Our Stories» er et samarbeid mellom ihana! as som norsk partner, Lapland Universitet i Tornio (Leadpartner), storytellerbedriften E-City fra Tornio, musikkgruppen JORD fra Pajala og Svefi – Svenskfinska Folkskolen i Haparanda, og vi har som mål å utvikle verktøy og metodikk for innsamling og formidling av fortellinger, forteller Birkelund som var den tok initiativ til prosjektet for to år siden.

– Nå som jeg har jobbet hardt siden 2014 for å få dette til, er jeg utrolig stolt av å ha fått dette på plass, sier hun.

Prosjektet skal generere en felles «Northern Lights Story Arc», som er en slags digital bok med innsamlede fortellinger, musikk og ulike produksjoner. Fortellingene skal formidles på originalspråkene, inkludert kvensk, samt engelsk.

– Språk er absolutt en viktig del av dette prosjektet. Vi leter etter den kulturen som er på tvers av landegrensene, og her er språk, minoritet, kultur og musikk viktig del av de fleste fortellingene. Nå skal vi snart gå i gang med å samle inn og formidle disse historiene, og det gleder jeg meg veldig til. Det blir jo det morsomste med hele prosjektet, sier Birkelund som håper på å kunne involvere flere kulturutøvere fra Norge, Sverige og Finland etter hvert i prosessen.

– Flere samarbeidsparter vil støtte prosjektet gjennom kompetansedeling, og gjennom informasjonsspredning av aktiviteter og resultater. På norsk side vil Halti næringshage være sentral i forhold til å opprette og koordinere kontakt og samarbeid mellom prosjektet, norsk prosjektpartner og deltakende reiselivsbedrifter i regionen, sier Birkelund.

«Our Stories» er et 3-åring prosjekt med oppstart 1. august 2016. Totalkostnadene er på 1,1 millioner Euro. På norsk side finansieres prosjektet i hovedsak med tilskudd fra Interreg Nord, regional medfinansiering fra Troms Fylkeskommune, Innovasjon Norge samt SkatteFunn.