Den kvenske lærerutdanninga skal sys inn i den ordinære lærerutdanninga. Den første læreren kan være ferdig utdanna i 2021.

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

Dekan Sonni Olsen, UiT. KUVA: LIISA KOIVULEHTO.

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) hadde søkt på 1 million kr og fikk nylig 750.000 fra regjeringen for å bygge opp kvensk lærerutdanning.
– Vi er fornøyd med en startsum. Vi vil komme i gang, og vi håper det vil forplikte departementet i neste omgang, sier dekan Sonni Olsen ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning ved UiT.
En uke etter at statssekretær Anne Karin Olli kom med nyheten om bevilgninga, hadde UiT ikke fått noe tildelingsbrev.

60 studiepoeng
Den kvenske lærerutdanninga vil gi 60 studiepoeng, fordelt på tre år (15+15+30), og den vil gå inn som en del av de ordinære lærerutdanninga som er på 300 studiepoeng.
Seksti studiepoeng betyr et heltidsstudium på et år.
Det er to institutter, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (som befinner seg både i Alta og Tromsø) og Institutt for språk og kultur som skal arbeide med planen.

Fleksibelt
Kvensk lærerstudium skal rettes mot både lærerstudenter og utdanna lærere som er i jobb og vil ta videreutdanning for å få kompetanse som kvensklærer.
Universitetet skal legge opp til et fleksibelt system. Det har de allerede gjort i flere fag.
– Vi legger opp studiet slik at du ikke trenger å ta helt fri, men kan studere ved siden av jobb. Femten studiepoeng betyr jo et tidsbruk som tilsvarer 25 prosent stilling. Studentene kan studere der hvor de bor, men som språkstudenter må de tilhøre en gruppe, fordi vi ikke tror at en lærer språk bare ved hjelp at teknologi, sier Olsen.
Universitetet har i dag fem studiesteder for lærerutdanning: Kirkenes, Hammerfest, Alta, Nordreisa og Tromsø.

– Vi kan ha flere studiesteder. Det er ikke så viktig med geografi lenger. Vi har flere campus, og har kontakt via nettmøter, det er vi nødt til i vår region, forteller Olsen.
Om ikke så lenge vil UiT ta i bruk en ny nettlæringsplattform, «Canvas», hvor alt fra nettmøter, nettprat til levering av oppgaver vil skje under samme plattform.

Aktive kommuner
For å få i gang nye studiesteder samarbeider UiT med kommunene. De trenger gode lokaler med gode datakommunikasjoner.

Både Porsanger, Kvænangen, Nordreisa og Kåfjord har meldt fra at de ønsker dette studietilbudet fordi de trenger kvenske lærere.
– Kommunene kjenner behovet, og derfor er det særlig fra disse kommunene at vi forventer å få studenter. Det er interessant å se om kommunene vil støtte dem som tar utdanninga. Vi skal legge forholdene til rette, sier dekan Sonni Olsen.