Kvenforbundet søker infomedarbeider i 20 prosent stilling.

Kveeniliitto hakkee informasuunityötelijää 20 prosentin virkhaan.

Informasuunityötelijän tehtäävänä oon kirjoittaa ja ottaa kuvvii, tehđä leiauttii ja publiseerata näitä somessa (Feispuukki, Instagrammi, Twitteri). Siinä tarvithaan graafissii taitoi, viideon redigeeraamista ja niin eespäin.
Eninosa työstä oon ruijan kielelä, mutta kväänin kielen taito ja oon tietenki plussaa, ja ette tunttee WordPressin.
Het haluthaan ihmisen joka ossaa työtelä kans ittenäisesti, joka ossaa kirjoittaat ja puhhuut ja jolla oon kokemusta somesta ja meediasta ja muutenki.
Sie häyt lähättäät hakemuksen hopusti ja ainaki 20. novemperikuuta mennessä epostissa post@kvener.no Laita hakemuksheen myötä kahđen referanssihenkilön kontaktitieđot.
Prööviaika oon 6 kuukautta. Palkan sovithaan. Työpaikka oon omassa kođissa eli konttorissa Tromssassa eli Vesisaaressa. Virkaprosentin saatethaan muuttaat jos liiton tila muuttuu.
Kysy assiista lissää kvääniliiton sekretääriltä Ivar Johnsenilta ( tlf. 99428066 ) eli johtaaja Hilja Hurulta (tlf. 92092003).