Katriina Pedersen er blant dem du kan høre i ukens sending fra Ruijan Radio. (Foto: Arne Hauge)

 

En stor jobb gjøres for å berge kvensk, inkludert fuglenavn og ord og uttrykk knyttet til det å drive gård. Mye spennende for øret i dagens sending. 

 

Det kvenske språket er viktig å lære seg hvis ikke språket skal dø helt ut. I dag skal det som vi forstår handle mye om nettopp det.

Vi skal blant annet møte Katriina Pedersen, hun er daglig leder for Kvensk språksenter i Kvænangen og svært stolt over språket sitt. Til alt hell finnes det ennå folk som mestrer kvensk, og som er villige til å lære det bort til andre dersom interessen er til stede.

Språkhjørnet har kommet for å bli i vår kvenske radiosatsing, hvor Egil Sundelin i dag skal snakke om ord og sånt om gårdsdrift og ikke minst kvenske fuglenavn. Her er det bare å rigge seg til på kvisten og la seg underholde, kan det bekreftes.

I årets første sending hørte vi også fra Håkan Funck, rektoren ved Alta Kristne Grunnskole. I dagens sending fortsetter vi praten med den opprinnelige tornedalingen, og stikkordet er kvenskundervisning.