Her, i «sørlandets hovedstad» Kristiansand, blir det nå anledning å spe på kunnskapen som særlig ansatte i kommuner og stat skal ha, men som har vist seg å være mangelfull. (Kuva: Morten Torjussen) 

 

Senter for Likestilling til inviterer til kompetansehevende fagdag om samer og nasjonale minoriteter. Dette på bakgrunn av en fersk rapport fra Norskes institusjon for menneskerettigheter, som er helt tydelig på at kunnskapen om disse gruppene er mangelfull.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

En fersk rapport fra Norges institusjon for menneskerettigheter viser at samer og nasjonale minoriteter, inkludert kvenene, opplever utstrakt rasisme og diskriminering. Det skriver Universitetet i Agder på sine nettsider.

«På tross av at alle som er ansatt i kommune eller stat skal kjenne til disse minoritetsgruppene viser rapporten «Kommunenes arbeid mot rasisme og diskriminering» (2022) at få kjenner til dem. Arbeid mot rasisme og diskriminering mot samer og nasjonale minoriteter er derfor mangelfull», heter det videre.

Videre kan en lese at «Omtrent 70 prosent av de kommunalt ansatte svarer at de ikke jobber med, eller ikke vet om de jobber med, forebygging av rasisme og diskriminering mot disse gruppene. De største barrierene kommunen trekker frem er manglende kunnskap og kapasitet.»

Det er på bakgrunn av dette at Senter for likestilling ved Universitetet i Agder, i samarbeid med Barne-, likestillings-, og familiedirektoratet og Agder fylkeskommune, inviterer til kompetansehevende fagdag den 27. oktober om forebygging av rasisme og diskriminering mot samer og nasjonale minoriteter.

Representert av ungdommen

Arrangørene har lagt opp til et fyldig program. Etter at Barne-, likestillings-, og familiedirektoratet har åpnet fagdagen, og foredraget «Hvem og hva snakker vi om når vi snakker om samer og nasjonale minoriteter» ved førsteamanuensis ved lærerutdanningen Kristin Gregers Eriksen, skal rapporten «Kommunenes arbeid mot rasisme og diskriminering» legges fram av seniorkonsulent Carina Riborg Holter. Bolken avsluttes med en refleksjonsrunde.

Dernest er det duket for en panelsamtale med ungdomsrepresentanter for ulike organisasjoner for nasjonale minoriteter og urfolk, som tar for seg hvordan det er å være ung same eller nasjonal minoritet i Norge i dag. Her er den kvenske ungdomsorganisasjonen Kvääninuoret er representert ved Vebjørn Vinjar Karvonen fra Yykeänperä/Skibotn.


Styremedlem i Kvääninuoret, Vebjørn Karvonen (til høyre), skal representere organisasjonen i en panelsamtale på Fagdag om nasjonale minoriteter og urfolk senere denne måneden. Her sammen med Heidi Blomli og Annie Blomli i forbindelse med en nylig podkastinnspilling i regi av Halti kvenkultursenter IKS. (Kuva: Malin Vollstad)

Holdninger og digitale rom

Etter lønsj er det lagt opp til bolken «Samer og nasjonale minoriteter – holdninger, diskriminering og perspektiver på kunnskap.» Det starter med en presentasjon på engelsk av rapporten «Holdninger til samer og nasjonale minoriteter» ved Peter Dawson, seniorrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter. Deretter er det igjen duket for førsteamanuensis Kristin Gregers Eriksen og foredraget «Å lytte til og engasjere seg i fortellinger», om refleksjonsverktøy for arbeid med samiske perspektiver og urfolksperspektiver i skole og lærerutdanning.

Les også: «Hvorfor er noen minoriteter gjevere enn andre?»

Fagdagen avsluttes med temaet «Samer og nasjonale minoriteter – fra fortid til nåtidens digitale rom.» Lars Harstad fra Landsorganisasjonen for Romanifolket og museumsbestyrer i Lillesand kommune Anne Sophie Høegh-Omdal snakker om «De båtreisende i Agder», før Line Reichelt Føreland, prosjektleder ved UiA og Kari Midtsund Nordbø, lærer ved Vigvoll skole og UiA holder presentasjon «Samisk verden i Minecraft» av STALU – Studentaktiv læring i lærerutdanning. Sist i programmet er det lagt opp til refleksjonsrunde, avslutning og evaluering.

Arrangørene tar forbehold om endringer i programmet. Fagdagen er gratis og finner sted i Kristiansand, men for de som ikke kan møte fysisk er det anledning å delta på stream, så fremt man er påmeldt innen frist 21. oktober.

Rujan Radio tok en prat med forannevnte Vebjørn Karvonen i april, etter at han var blitt valgt inn i styret i Kvääninuoret, og det kan du høre mer om i episode 107: