Går snart av som ledere, sa fra seg «kongressplassene»: Noora Ollila fra Kveeninuoret og NKF-leder Hilja Huru, her i et bilde fra 2016. (Arkivfoto)

 

Til den åttende finsk-ugriske verdenskongressen.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«På vegne av Noora Ollila og meg selv vil jeg med dette meddele at vi sier fra oss plassene som delegater til verdenskongressen 16.-18. juni 2021,» ble det meldt i en epost fra leder Hilja Huru i Norske kveners forbund, utsendt mandag 18. mai i år.

Årsaken er, framgår det av eposten, at kongressen er utsatt ett år. Hilja skriver:

«I NKF-RK velges det et nytt styre nå i juni og Kvääninuoret vil velge et nytt styre på nyåret 2021. Vi mener at det ryddigste dermed er at de nye styrene i våre organisasjoner får ta stilling til hvem de ønske å sende som delegater på vegne av henholdsvis NKF-RK og Kvääninuoret og at det må gjøres en ny prosess for utvelgelse av delegater.»

Den IIIV finsk-ugriske verdenskongressen skal etter planen finne sted om et drøyt år, i perioden 16. – 18. juni 2021.

Les også: Delegat-parat til utsatt kongress