Remi Strand (i midten), Glenn Berggård fra Norrbotten og kommandant Odd Inge Haravik (til venstre) i Nordkalottrådet. (Foto: Markus Johan Karlsen)

 

Nordkalottrådet krever at nasjonale myndigheter må legge til rette for økt grensemobilitet på Nordkalotten.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

– Vi er alle enige om at vi vil ha et omfattende og sterkt nordisk samarbeid. I praksis foreligger det en mengde konkrete nasjonale hindre som bremser samarbeidet på Nordkalotten, sier avtroppende leder av Nordkalottrådet Remi Strand.

Nordkalottrådet, som består av de nordnorske fylkene, Lappland i Finland og Norrbotten i Sverige, møttes tirsdag og onsdag denne uken i Vardø og Vadsø for sitt siste møtet under det to-årige lederskapet til Finnmark.

Rådet sier i en uttalelse at de ser med beklagelse på den manglende finansieringa som grensetjenesten mottar, og oppfordrer nasjonale myndigheter til å legge til rette for økt grensemobilitet gjennom å gi tjenesten et stabilt økonomisk rammeverk.

– Vi har felles utfordringer som lange avstander innad og til markedene, spredt bebyggelse og kaldt klima. En økende andel eldre er en utfordring. I de fleste arbeidsmarkeder er det en mismatch mellom etterspurt og tilgjengelig kompetanse. Samtidig har vi felles muligheter som tilgang på naturressurser, heter det i uttalelsen.

Grensetjeneste

Nordkalotten har en egen grensetjeneste med kontor i Tornio/Haparanda og Skibotn. Kontorene formidler informasjon og gir veiledning til privatpersoner, næringsliv og organisasjoner for å lette grensekryssende aktivitet. Om man har spørsmål angående virksomhet i nabolandet, kan grensetjenesten raskt henvise til rette instans i det respektive landet.

– En videre lettelse av grensehindre vil være avgjørende for arbeidsmobilitet over grensene i nord, spesielt med tanke på den felles arktiske kompetansen, står det i pressemeldingen.

For lite midler

Flere hundre henvender seg hvert år til grensetjenesten med spørsmål som omhandler blant annet arbeidsledighetstrygd, skatt, sykeforsikring, pensjon, næringsliv og så videre.

– Rådet ser derfor med beklagelse på den manglende finansieringa som grensetjenesten mottar og oppfordrer nasjonale myndigheter til å legge til rette for økt grensemobilitet gjennom å gi tjenesten et stabilt økonomisk rammeverk, uttaler Nordkalottrådet.