Norske kveners forbund har flere ganger hatt prosjekter sammen med blant andre den svenske organisasjonen STR-T  (Arkivfoto: Heidi Nilima Monsen)

 

NKF-RK påpeker at internasjonale kvenske kulturprosjekter ofte faller mellom to stoler.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Kulturdepartementet (KUD) og Utenriksdepartementet (UD) arbeider for tiden med en internasjonal strategi for kulturpolitikken, og inviterte blant annet Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto til å komme med innspill til dette arbeidet. Før få dager siden sendte NKF-RK inn sitt innspill til strategien, der de blant annet la vekt på styrking av samarbeidet på Nordkalotten.

»På Nordkalotten har kvener og samer ferdes over grensene i uminnelige tider – også før de nasjonale grensene ble fastsatt. Dette har skapt et naturlig utgangspunkt for samarbeid, og skapt et slektskap, en kunnskap og en kultur som i sitt vesen er grensekryssende. En internasjonal strategi for den norske kulturpolitikken bør utnytte dette grensekryssende felleskapet på Nordkalotten», skriver kvenforbundet.

Felles verdier

NKF-RK foreslår at myndighetene bygger strategier og ordninger på en grunnmur av folk-til-folk-samarbeid og naturlige kultursamarbeid, tuftet på historisk kontakt over grensene.

«Det eksisterer nemlig et samspill som har vært til stede i århundrer – og som bygger på felles verdier, minoritetsspråk og -kulturer. Vi tror en slik satsing vil bidra til å styrke kvaliteten i kulturarbeidet og gi bærekraftige ringvirkninger for folkegruppene på Nordkalotten, og for norsk og nordisk kulturliv», påpeker NKF i sitt innspill.

Faller utenfor

Organisasjonen sier at de derfor ønsker en internasjonal strategi hvor det satses på Nordkalott-samarbeid, samt at de ser utfordringer med dagens ordninger der internasjonale tilskuddsordninger ofte er designet slik at kvenske kunst- og kulturprosjekter ikke passer inn i rammene og kriteriene.

«Kvenske prosjekter holdes ikke bevisst borte fra ordninger, men prosjektene våre blir ofte oversett fordi det mangler en bevisst strategi og prioritering. Vi ønsker oss at støtteordninger designes ut ifra naturgitte muligheter slik at også vårt folks kultur kan utvikle seg sammen med våre samarbeidspartnere i Sverige, Finland og Russland», avslutter Ruijan kvääniliitto.