Ordfører Aina Borch i Porsanger kommune, leder av helsestasjonen Jill Trude Mikalsen og leder av forebyggende tjenester Solveig Skarhol i kommunen, mottok prisen av styreleder i Stine Sofies Stiftelse Audun Myhre og generalsekretær Ada Sofie Austegard. (Foto: Stine Sofies Stiftelse)

 

Med ordfører Aina Borch i spissen får Porsanger i Finnmark skryt fra Stine Sofies Stiftelse.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Jeg har gleden av å informere om at Porsanger kommune har mottatt Stine Sofies Barnerettspris 2023, het det i pressemeldingen vi fikk fra stiftelsen mandag denne uken.

Prisen ble tildelt samme dag, etter at delegasjonen fra Porsanger ankom Grimstad hvor kompetansesenteret er samlokalisert i Stine Sofie Senteret. Prisen deles i år ut for syvende gang, og går til en person, gruppe eller organisasjon som på en fremragende måte arbeider for en barndom uten vold og overgrep. Prisen er oppkalt etter Stine Sofie, som åtte år gammel ble voldtatt og drept i Baneheia.

Skilte seg ut

«Evne og vilje hos kommuneledelse med ordfører i spissen, har sørget for et unikt samhandlingssystem for forebygging av vold og overgrep mot barn og unge. Deres arbeid vil uten tvil bidra til å redde liv og helse», heter det i juryens begrunnelse for utdelingen av Stine Sofies Barnerettspris 2023 til Porsanger kommune.»

Bakgrunnen for at Porsanger vant, var finnmarksturen som folk fra stiftelsen gjorde i september i fjor. De besøkte 12 ulike steder fra Alta til Kirkenes, for å rette fokus på kommunens arbeid for å forebygge, avdekke og ivareta barn som er utsatt for vold og overgrep. I et område med store geografiske avstander, problemstillinger knyttet til taushetskultur og lite åpenhet om temaet, erfarte stiftelsen at variasjonene var store fra sted til sted:

Slik ser prisen ut. (Foto: Stine Sofies Stiftelse)

– Enkelte kommuner strevde med å lage gode handlingsplaner og effektive tiltak for å gi dette viktige arbeidet nok fokus. Porsanger kommune skilte seg svært positivt ut i møte med stiftelsen, sier Ada Sofie Austegard, generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse.

Honnør til ansatte

– Vi setter utrolig pris på anerkjennelsen vi får gjennom denne tildelingen. Det er en tilbakemelding som virkelig motivere i alle ledd, til å fortsette det gode arbeidet vi er i gang med, sa ordfører i Porsanger kommune, Aina Borch, da hun mottok prisen.

– All honnør til dyktige ansatte i Porsanger kommune for et solid stykke tverrfaglig arbeid så langt, la hun til.

Ifølge stiftelsen er forebygging av vold og overgrep mot barn et viktig satsningsområde i Porsanger kommune.  De omtaler samhandlingen mellom relevante faginstanser som unik, samt at man blant annet har etablert en helt egen samhandlingsmodell. Denne sies å dekke alt fra metoder og rutiner for å identifisere utsatte barn på individnivå, til en rekke samarbeidsplaner på tjenestenivå.

– Det viktigste er nok likevel at arbeid knyttet til vold og overgrep mot barn blir støttet på ledernivå og koordineres av kommunens ledere, sier generalsekretær Austegard.