Hvis du kjører gjennom Storfjord er det lett å tenke at tettstedet Skibotn med sin snaue tredjepart av innbyggerne er administrasjonssenter i kommunen. Men det ligger i Hatteng/Oteren rundt 28 kilometer lengre sør og vest. Uansett, naturen er besøket verdt uansett hvor du er i denne Nord-Troms kommunen. (Foto: Arne Hauge)

 

Grensekommunen Storfjord i Troms trenger medarbeider for finsk og kvensk i skolen. Også kommunens språksenter trenger folk.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Vil du bidra til barn og unges oppvekst i Storfjord kommune», spør de seg for tiden fra kommunalt hold.

I så fall blir du å farte en del i mellom, fordi du i den 80 prosent store faste lærerstillingen skal undervise ved to steder. Storfjordskolen består nemlig av to kommunale grunnskoler. Hatteng skole, en 1-10 skole med 120 elever og 30 ansatte, og Skibotn skole, en 1-7 skole med 38 elever og 16 ansatte. Mellom disse stedene er det rundt 24 minutters rolig kjøring langs E6.

«Språkundervisningen i grunnskolen er et viktig fundament i kommunens helhetlige språk- og kultursatsning. Rundt 40 prosent av elevene i Storfjordskolen har opplæring i finsk eller samisk», heter det fra kommunen.

I anledning utlysningen opplyser kommunen også at det for kommende skoleår kan være aktuelt å kombinere den faste lærerstillingen med en 20 prosent midlertidig lærerstilling på Hatteng skole.

«Storfjordskolen deltar i DeKomp og Oppfølgingsordninga. I samarbeid med Universitetet i Tromsø jobber vi med kollektiv kompetanseutvikling for å styrke tilpasset opplæring, elevmedvirkning, mestring og motivasjon», skriver de. De har også en samarbeidsavtale med Ishavskysten friluftsråd, der målet er å sammen skape en mer praktisk skolehverdag med bruk av uteskole og nærmiljøet som læringsarena.

Fristen for å søke er satt til 4. august, men kommunen opplyser at det er ønskelig med tiltredelse allerede torsdag 1. august. På dagen tre uker fra nå.

Så til Storfjord språksenter. De er et flerspråklig språksenter som jobber for å styrke samisk, kvensk og finsk språk og kultur i kommune. Nå trenger de forsterkning i form av ny medarbeider i en stilling på inntil 100 prosent. Oppstart 1. september 2024, meldes det:

«Prosjektet har varighet ut året, med mulighet til forlengelse. Det er også mulig å tilpasse stillingsprosenten, dersom det er ønskelig med en mindre prosjektstilling.»

Språksenteret jobber for at barn og unge skal få lære både språk og kultur, få kunnskap om det flerkulturelle Storfjord og få vise frem sin kulturelle og språklige identitet med stolthet.

«Barn og unge er språksenterets hovedmålgruppe. Språksenteret arrangerer også språk- og kulturkurs for voksne», skriver de i anledning utlysgningen.

Vi tar med at Storfjord har drøye 1800 innbyggere og at den grenser til både Finland og Sverige. Noe den velkjente Treriksrøysa er et synlig bevis for. Den har også fylkets lengste fjord, Lyngen med Storfjorden. Som et sommerlig kuriosa tar vi med at Skibotn er det stedet i landet med statistisk flest klarværsdager i løpet av et år. Få steder i landet har mindre nedbør, det kan også veifarende bekrefte. Selv i dårlig vær sprekker skydekket ofte opp over dette stedet, før det lukker seg igjen idet du har kjørt forbi.