Gammel løkkeskrift fra eldre eiendomsdokument. (Foto: Varanger museum)

 

Hundrevis av eldre eiendomsdokumenter publisert.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Vi har tidligere skrevet om arkivene etter Andreas Esbensen Brodtkorb i Vardø, som blant annet drev utstrakt handel med kvener bosatt på Kolahalvøya.

Les også: Nye kvenske kilder fram i lyset

Nå har Varanger museum flere Brodtkorb handel godbiter å by på, i form av nær tusen lokale eiendomsdokumenter på nett.

Samtlige av dokumentene er som vi forstår av eldre årgang, og ligger publisert på digitalarkivet.no. Det er hovedsakelig tale om skjøter og grunnbrev, men også branntakster, målebrev og diverse brev, notater og kartskisser. Museet melder at dokumentene gjelder eiendommer i Vardø, Smelror, Ytre-Kiberg, Persfjord, Syltefjord samt Risfjord i Gamvik.

«Materialet gir anledning til å følge eiendomsforhold gjennom flere generasjoner,» heter det fra museets folk, som også er tilgjengelig dersom noen trenger hjelp til å finne fram i eller nytte seg av materialet som er offentliggjort.

For lenker til det digitaliserte materialet, trykk her

Vi tar med at de arkivene etter Brodtkorb som til nå er frigitt, viser at det ble handlet med kvener både enkeltvis og gjennom kvenske fiskerkompani. Protokollene inneholder detaljert bokføring av varer og tjenester, og en kan følge kundenes innkjøp gjennom generasjoner, men også finne mer private opplysninger.