Etter mye motvind knyttet til den praktiske bruken av kvenske salmer, blir det nå fart på sakene. I alle fall i trosopplæring rettet mot barn og unge. Dette prosjektet er absolutt en gladsak, sier Peter Vang, kantor i Nordreisa menighet. (Arkivfoto: Liisa Koivulehto)

 

Kvenske salmer for barn og unge: Nordreisa menighet fikk midler til stort samarbeidsprosjekt.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Arbeidsmetoder og kalender er ennå ikke spikret, men vi er svært optimistiske foran innsamlingsarbeidet og møtet med folket i menighetene. I hele Ruija.

Det sier Peter Vang, han er kantor i Nordreisa menighet, Raisin seurakunta, som sammen med Skjervøy er invitert med som samarbeidsmenigheter til prosjektet «Sangressurs for kvensk og samisk trosopplæring.»

Prosjektet fikk nylig innvilget midler fra oven, høyt oppe i Den norske kirken, og Vang og co gleder seg til å sette i gang.

Nærhet til Tromsø

– Alle som har fulgt med på feltet vet at det i vår var uvær på den kvenske salmefronten. Dette er en god mulighet til å komme videre på et annet område, og absolutt en gladsak, sier kantoren. Som bekrefter at Kristin Mellem står sentralt i prosjektet.

At Nordreisa og Skjervøy menigheter ble plukket ut, har å gjøre med brukbar nærhet til Tromsø, stedet hvor prosjekteier holder til. Særlig i startfasen, bekrefter Vang, må de jobbe med blikket vendt mye den retningen, før de kan reise ut og favne resten av Ruija. Målet er å utvikle trosopplæringsmateriell med utgangspunkt i kvenske og samiske salmesangtradisjoner.

Kontakt med folk

Det var i juni i år at menighetsrådet i Nordreisa fikk forespørselen om å bli med, fra Kirkelig utdanningssenter nord/VID Tromsø. Vang forklarer at det etter 2003, da kristendomsundervisningen ble tatt ut av skolen, har vært stor oppmerksomhet på trosopplæring i Den norske kirken. Selvsagt handler trosopplæring om å nå barn og unge, så også i dette prosjektet.

– Vi er som sagt i startgropa, men tanken er å komme i kontakt med folk som sitter på kvensk salmestoff egnet for barn og unge. Dette i tillegg til bruken av stoff som allerede er samlet inn.

Prosjektet varer i tre år, og på den tiden skal det arrangeres en rekke verksteder, konserter og salmekvelder – med kvenske og samiske tradisjonssalmer. På bakgrunn av disse, skal det så lages et ressurshefte for menighetenes trosopplæring.

Lærer om troen hjemme

– Koronaen kan komme til å sette begrensninger, men planen er at vi skal ut på tur. Ut i felt ikke bare i Nordreisa og Skjervøy, men i hele Ruija. Det blir en del reising, sier Vang. Det betyr kort sagt at folket rundt om kring kan forvente seg besøk. Kanskje du vet om en kvensk salme som egner seg? Gled deg til konserter, generasjonskvelder og andre tilstelninger, konkluderer vi.

At folket er med, skjer både for å samle inn materiale, og for å prøve ut prosjektets metodikk, som det så fint heter.

Nordreisa er med i et prosjektsamarbeid om sangressurser for kvensk og samisk trosopplæring. (Foto: Nordreisa menighet)

På hjemmesiden til Nordreisa menighet kan man lese at de salmene som er i bruk i kvenske og samiske miljøer, spiller en sentral rolle i trosopplæring i hjemmene. Vang bekrefter dette.

– Salmene er en del av familienes hverdag, og blir bevisst brukt som læremiddel mellom generasjonene. Å bruke salmer i menighetens trosopplæringsarbeid er dermed å bygge videre på noe kjent og kjært, sier han.

Kvenske ord

Prosjektet legger opp til såkalt tospråklighetsmetodikk. Et langt ord for noe som i praksis betyr salmer med innslag med enkelte samiske eller kvenske ord. Ideen, heter det fra prosjektet, er å bruker det kjente språket som basis, og via dette bevege seg innover i det språket man ønsker å bli fortrolig med. Samtidig, heter det, blir salmene en innfallsport til troens verden og troens språk.

– Derfor skal det planlagte ressursheftet også inneholde salmerelaterte fortellinger, bilder og aktivitetsforslag som kan tilgjengeliggjøre og utdype salmenes trosinnhold. Dermed kan både det kvenske og samiske språket og troens språk gå hånd i hånd for nye generasjoner, sier kantoren.