Foto: Maureen Bjerkan Olsen

 

Dikt ved Tone Seppola-Edvardsen.

 

 

Gjenglemt språk

Tenk om vi kunne skrive fortellingen vår
på det språket som var
våre forfedres
Som gikk tapt et sted
mellom landskapene
generasjonene
og moderniteten
Kan vi forstå verdenen til de
som hadde oss med hit i sine gener
og drømmer
Uten å forstå språket
som rammet inn
og var formet
av deres liv og tanker?
Tenk å få dikte om vår historie
på det språket som bar i seg minnene
og tradisjonene
som avtrykk i sjelens årringer
Men som vi ble skånet for på veien
mot velstand, utvikling og
standardisering

(Seppolatte 2019)