Debattinnlegget til Sanna Sarromaa tematiserte blant annet behovet for kvensk språk i skolen, og falt i svært dårlig jord hos Norske Kveners Forbund. (Foto: Arne Hauge)

 

Leder Hilja Huru og generalsekretær Ivar Johnsen med pressemelding: Norske kveners forbund knallhardt ut mot kronikør Sanna Sarromaa.

 

Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto (NKF-RK) tar sterk avstand fra uttalelsene Sanna Sarromaa kommer med i Nordnorsk Debatt 18. januar 2020. I et debattinnlegg gir Sarromaa publikum en oversikt over sin uvitenhet og sine utdaterte holdninger rundt kvensk språk spesielt, og minoritetsspråk generelt.

Det er flere faktafeil i innlegget. Blant annet hevder Sarromaa at kvensk er en finsk dialekt eller at kvensk er et piginspråk (hun hevder begge deler), at kvener egentlig er finlendere og at andrespråksundervisning kun er for de som har språket som hjemmespråk. Dette stemmer ikke.

Sarromaa uttrykker videre at hun mener kun finsk skriftspråk skal undervises i faget «Kvensk eller finsk som andrespråk» i grunnskolen, og sammenligner kvensk med det hun kaller kebabnorsk. Kvensk er tydeligvis bare en underutviklet form for finsk. Ut ifra Sarromaa’s resonnement vil det samme gjelde meänkieli som er språket til tornedalinger, lantalaiset og kväner i Nord-Sverige. Skal man følge logikken til Sarromaa kan man spørre seg om norsk er et eget språk, eller en dansk dialekt. Tenk hvor sterkt dansk språk hadde blitt i Skandinavia om norsk bare hadde vært en dialekt. Vi er for at de som ønsker å lære seg finsk får det, og har jobbet for finskfaget i årtier. Imidlertid har Norge et helt eget ansvar for å fremme og verne kvensk språk.

Vi opplever at spesielt folk fra Nord-Finland setter pris på det kvenske språket, og kjenner igjen ord og uttrykk som deres foreldre og besteforeldre brukte. Det samme gjelder for meänkielipratende fra Sverige, de setter stor pris på det kvenske språket, som er svært likt deres språk.

NKF-RK stiller seg spørrende til hvordan en historiker kan ha så stor uvitenhet på feltet. Hun kan til og med ansees for å være en språkaktivist ettersom hun ønsker å fremme finsk språk i Norge. Innlegget viser skremmende holdninger og vi håper ingen som er involvert i undervisning i norsk skole har holdninger som kan minne om dette.

Både kvenske og finske barn fortjener å møtes med et syn på minoritetsspråk som inkluderer støtte og respekt både for nabospråk og dialektvariasjoner og som holder en standard vi kan kjenne igjen fra 2020. Sarromaa synes å mangle denne respekten. Det er synd, vi har mange finlendere i Norge som støtter opp under kvensk språk, og flere finlendere har hatt stor betydning for det oppsvinget som kvensk språk har fått.

Vi er også svært skuffet over at et forum for debatt som Nordnorsk Debatt ønsker å være et talerør for stigmatisering av kvensk språk. Vi anser ikke Sarromaas innlegg som et innlegg i en debatt, men som en ensidig nedrakking av ett av de opprinnelige språkene i Nord-Norge og på Nordkalotten.

Slike holdninger hører heldigvis fortiden til og Sarromaa tilhører heldigvis en stadig minkende gruppe med utdaterte kunnskapssyn. NKF-RK velger bevisst å ikke dele link til et debattinnlegg av slik stigmatiserende karakter da det ikke hører hjemme i 2020.