KVENFLAGG: Alta kommune skal utarbeide retningslinjer for bruk av kvenflagget sammen med det norske på kvenfolkets dag. Foto: Odd Magne Haugen/Altaposten

 

Gruppeleder Ronny Berg (Frp) mener flaggplanen handler om likebehandling. Ikke forskjellsbehandling.

Bjarne Krogstad
bjarne@altaposten.no

Mandag behandlet hovedutvalget for næring, drift og miljø flaggplanen til Alta kommune. Med seks mot tre stemmer ble det vedtatt at det skal tas med retningslinjer for bruk at kvenflagget sammen med det norske på kvenfolkets dag.
– Regnbueflagget skal opp ved rådhuset under «Pride-arrangement» i flaggstenger ved rådhuset, heter det i forslaget fra MDF som fikk flertall.

Stemte nei
Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti stemte nei. SV trakk så sin stemme, da det ble stemt feil.
– Det er det norske og samiske flagget kan vi flagge med. Hvis man først skal åpne for noen flagg, så skal man åpne for alle. Det kan ikke være slik at man skal ekskludere noen. Derfor mener jeg at det er viktig å følge den nasjonale flaggplanen. Her er det norske og samiske flagget likestilte. Det handler om likebehandling og ikke forskjellsbehandling, sier Berg til Altaposten.

ØNSKER LIKEBEHANDLING: – Skal man først åpne for noen flagg, så skal man åpne for alle, sier Ronny Berg (Frp). NTB scanpix / Altaposten

 

Vil være åpen og inkluderende
Tilleggsforslaget kom fra Andreas Foss Westgaard (MDG). Til Altaposten sier han at flaggplanen bør gjenspeile at Alta kommune er både åpen og inkluderende.
– Samfunnsplanen har som målsetning å ta vare på det samiske og det kvenske og synligjøre de som nasjonale minoriteter i Norge. Vi synes at flaggplanen bør gjenspeile dette. Det gjør den på en fortreffelig måte i forhold til samefolkets dag. Det er stort engasjement og annerkjennelse også for kvenfolket. Vi mener at der derfor er på sin plass at de kommer inn i flaggplanen.

Ser til Tromsø
– Tromsø har nylig fått regnbueflagget inn i sin flaggplan. Det er her vi har hentet inspirasjonen fra. Det har ikke vært et like stort engasjement rundt pride i Alta, som i Tromsø, men det vil forhåpentligvis kunne komme en dag.
– Når den dagen kommer ønsker vi at det ikke skal bli en unødvendig debatt. Men at kommunen har tatt et klart og tydelig standpunkt – at vi ønsker å markere dette på en positiv måte ved rådhuset.
Benkeforslag?
Berg sier til Altaposten at han ser på MDGs forslag som et benkeforslag.
– Dersom man har flere meninger, burde det fremmes en plan og en sak når flaggplanen først skal behandles.
– Westgaard trekker frem Tromsø som eksempel.
– Det blir spesielt. Hvis andre kommuner har andre flagg, skal Alta følge andre kommuner til enhver tid, spør han.