Illustrasjonsfoto: Detaljer fra kvendrakta. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Har du forslag til hva som bør prioriteres dersom det skal settes av ressurser til å jobbe videre med kvendrakten? Nå har du sjansen til å gi innspill.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Som en del av et forprosjekt for videre arbeid med Kvendrakten er det laget en spørreundersøkelse for å samle inn erfaringer med søm av drakten. Undersøkelsen er en erfaringsinnsamling, og skal gi et bilde av hva som bør prioriteres i videre arbeid med Kvendrakten.

Både privatpersoner og næringsaktører kan svare, og opplysningene vil være anonyme. Forprosjektet for utviklingen av Kvendrakten utføres av Marianne Hagell på oppdrag fra Norske kveners forbund/Ruijan kvääniliitto.

Forprosjektet er et samarbeid mellom Kvenforbundet og Kvænangen språksenter som etter planen avsluttes i løpet av det inneværende året. Det opplyser forbundsleder Kai Petter Johansen.

– Vi ønsker å kartlegge litt rundt behov og ønsker, og få oversikt over kompetansen der ute, sier han.

– Tanken er at det skal videreføres i et større prosjekt, men det vil nok rapporten si noe om, sier Johansen.

Her er lenke til undersøkelsen

I undersøkelsen bes alle svare på hvilken måte man har erfaring med Kvendrakten, som for eksempel om man har sydd drakten, om man selger noe i tilknytning til den, eller om man bare eier en drakt.

De som har erfaring med søm av drakten, kan svare på i hvilken grad de er fornøyd med blant annet beskrivelse av sømteknikker og montering, tilgang til materiale og mønster, samt tilgang til sølv og annen tilbehør.


Illustrasjonsfoto: Detaljer fra kvendrakta. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

Næringsdrivende som for eksempel holder kurs eller selger materialer, mønster og tilbehøver, får blant annet anledning til å si i hvilken grad de er fornøyd informasjon om leverandører og fagpersoner som kan spørres til råd, eller om tilgangen på mønster og sømbeskrivelser.

Les også: Fylte kvendraktkurs på to døgn

Videre kan man svare på hvor man henvender seg dersom man ønsker informasjon om Kvendrakten, og hvorvidt man har forslag til hva som bør prioriteres dersom det skal settes av ressurser/midler til å jobbe videre med Kvendrakten.

Det var Norske kveners forbund/Ruijan kvääniliitto som i 1995 gikk i gang med å utvikle drakta. Ifølge Store norske leksikon var dette for å styrke identiteten til kvenene internt og i forhold til samfunnet, skape ei festdrakt til bruk både privat og i offentlige rom, ei drakt som kunne virke kontaktskapende kvenene imellom, og ikke minst ta vare på de gamle kvenske og finske drakttradisjonene. Den endelige kvendrakten ble lansert i 2001.