Miriam Aurora Hammeren Pedersen er ute med diktet Sanatuul/Ordvind i tidsskriftet Finnkultur. (Foto: Privat)

 

Miriam Aurora Hammeren Pedersen kan være den første noensinne som skriver på revitalisert skogfinsk språk.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

– Diktet heter «Sanatuul/Ordvind.» Det er et tospråklig dikt på skogfinsk og norsk. Det er høyst sannsynlig den første teksten som noensinne er skrevet på revitalisert skogfinsk språk.

Det sier diktets mor, Miriam Aurora Hammeren Pedersen, som for øvrig også var den som sto bak det som trolig var den aller første skogfinske podcasten da «Skogfinske samtaler» ble lansert for snart halvannet år siden.

Ifølge henne er diktet nylig publisert i Finnkultur (nummer 2/2024), tidsskriftet til Solør-Värmland Finnkulturforening.

Dikter om språket

Pedersen forteller at språket og rettskrivingen som er brukt er basert på Matti Mörtbergs opptegnelser fra Värmlands finnskoger på 1930-tallet.

– I tillegg har en kyndig person fra Finland sjekket at ordene og grammatikken stemmer, sier hun.

Hun forteller at diktet er kort, seks linjer på hvert språk, og at det handler om nettopp det skogfinske språket.

– Det handler om språket og følelsen av tilhørighet til et språk som ikke lengre snakkes, men som likevel eksisterer. Som en vind av ord som blåser fra skogen og inn i hjertene våre, sier Pedersen

– Vi har muligheten til å velge å gripe fatt i disse ordene hvis vi vil, sier hun.

Ta det i bruk

Pedersen, som er varamedlem i Unge skogfinner i Norge/Norjan metsäsuomalaisnuoret, sier at språkarbeidet er noe hun gjør som privatperson. Tidligere har hun uttalt seg skeptisk til et stort prosjekt med fullskala revitalisering av skogfinsk språk som mål.

– Det handler om at det skogfinske miljøet allerede har begrensede midler og allerede må prioritere hardt, forklarer hun.

Hun håper likevel at flere nå vil være interessert i å bidra til å bygge opp språket på lavterskelbasis og med frivillige ressurser.

– Da tenker jeg i en skala som gjør at man kan bruke det «rituelt», og for eksempel i diktskriving, sier hun, og viser til at dette er en av revitaliseringsstrategiene professor Trond Trosterud foreslo i sitt notat til Skogfinneforeningen i 2022.

Pedersen er klar på at man ikke kan sitte og vente på at noen gjennomfører et stort og kostbart prosjekt før man kan begynne å bruke språket igjen.

– Terskelen må være lavere, ellers er risikoen at ingenting skjer.

Og skulle det være uenighet om hvilke ord og former som bør brukes, tenker hun at det bare er positivt:

– Uenighet er bra dersom det fører til konstruktive diskusjoner, sier skribenten.

Gir glede

Diktet «Sanatuul/Ordvind» er hennes første dikt på skogfinsk, og hun avfeier ikke muligheten for at det kan bli flere.

– Å skrive dikt er noe jeg er glad i. Motivasjonen er en kombinasjon av diktskriving som hobby, språknerding og kjærligheten til det skogfinske, sier hun.

– Ganske nedpå jorda, med andre ord. Det er noe jeg gjør fordi jeg får glede av det, sier hun.

Pedersen synes det er gøy å antakelig være den som er først ute.

– Men det hadde ikke gjort noe å ikke være det heller, påpeker hun.