Leder i Tana kvenforening, Alf Steinar Børresen. Foto: Lill Vivian Hansen.

Har ikke fulgt opp formannskapets vedtak og søkt om støtte til kvensk språksenter.

Lill Vivian Hansen
lill@ruijan-kaiku.no

Formannskapet i Tana kommune gjorde 2. november i fjor et enstemmig vedtak om etablering av et kvensk språksenter i kommunen. I vedtaket heter det imidlertid at «Tana kommune ber at kommunal- og moderniseringsdepartementet bidrar med midler til revitalisering av kvensk språk gjennom å støtte etablering av språksenter for kvensk språk i Tana».

– Vi er veldig fornøyd med den innstillinga Tana kommune har gjort, sa Alf Steinar Børresen, leder i Tana kvenforening/Tenon kveeniseura, til Ruijan Kaiku da vedtaket var gjort og ga fortjent heder til ordføreren i Tana kommune, Frank Martin Ingilæ, som etter hans mening har vært positiv fra dag èn i denne saken.

– Vi er en aktiv forening og vi har god dialog med Tana kommune, påpekte han.

Skuffet

Skuffelsen var desto større da Tana kommune ikke var blant dem som fikk støtte til kvensk språksenter, da kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, kunngjorde at departementet skulle støtte nye kvenske språksentre. To i Finnmark og ett i Troms.

– Vi sendte en henvendelse til departementet for en tid tilbake, men vi var nok ikke prioritert denne gangen, opplyser ordfører Ingilæ.

– Selv om vi er skuffet i Tana er det er lov å glede seg over at Porsanger og Vadsø har fått midler, sier han.

Ingen søknad

Fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) får vi imidlertid opplyst at det ikke er kommet søknad fra Tana kommune om kvensk språksenter til kommunen.

– Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan ikke se å ha mottatt noen søknad fra Tana kommune i denne omgangen. Søknadsfristen var 1. mars i år, sier ekspedisjonssjef Bjørn Olav Megard i KMD.

– Tilskudd til kvensk språk og kultur lyses ut årlig. Tana kommune har anledning til å søke på et senere tidspunkt, opplyser Megard.

 

  • Ruijan Kaiku har forsøkt å få ordfører Ingilæ til å presisere Tana kommunes henvendelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Så langt uten hell.

 

Må ha finansiering

Det heter også vedtaket til Tana kommune at det kan være aktuelt å samarbeide med kommunens samiske språksenter for å se på mulighetene for et større kompetansemiljø for kvensk og samisk språk i Tana.

– Vi er avhengig av å få ekstern finansiering før vi kan gå i gang. Det går på lokaliteter og muligheten til å ansette språkkompetanse. Vi har ikke råd til å opprette egne stillinger til dette, forklarer Ingilæ.

Han har ikke sett begrunnelsen for departementets prioriteringer vedrørende støtte til språksentrene.

Viktig med språksentre

Ingilæ mener det er positivt at det er vilje fra myndighetenes side til å legge inn midler i kvenske språksenter og håper Tana kommune kan få uttelling i neste søknadsrunde.

– Det er jo Vadsø, Tana og Porsanger som har og fortsatt utmerker seg med det kvenske – og det er det viktig å ta vare på, understreker han.

Han lover at kommunen er rask til å «slå seg rundt» om finansieringa faller på plass.

– Vi må jo ha flere språksenter på plass, hvis man skal kunne lykkes med å revitalisere språket, understreker han.

Tilskuddsordningen

I regelverket for tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur heter det at formålet med tilskuddsordningen til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur er å bidra til revitalisering av kvensk språk og å fremme kvensk/norskfinsk kultur. Det er et særlig mål å fremme kvensk språk og kvensk/norskfinsk identitet hos barn og unge.

Det blir lagt vekt på prosjekter som har som mål å revitalisere kvensk språk og som har som mål å fremme kvensk/norskfinsk kultur. Språkprosjekter og prosjekter rettet mot barn og unge vil bli prioritert. Søkerens gjennomføringsevne, i hvilken grad prosjektet har fått øvrig finansiering og hvordan prosjektet kan bidra til å nå målene for tilskuddsordningen.

Departementet vil sende ut et foreløpig svar når søknaden er mottatt som inneholder bekreftelse på at søknaden er mottatt, informasjon om forventet saksbehandlingstid og frist for å sende inn eventuell manglende opplysninger eller dokumentasjon. Når søknaden er behandlet vil departementet sende ut et tilskuddsbrev med blant annet tilskuddsbeløp eller et avslagsbrev med begrunnelse for avslaget og informasjon om klageadgang.

Beklagelig

Børresen synes også det er beklagelig at Tana kommune viser liten innsats for de kvenske innbyggerne i kommunen. Foreninga sendte påminnelse til Ingilæ om søknadsfrist i epost 23. januar der de viser til vedtaket i formannskapet.

– Tana kvenforening/Tenon kveeniseura er gjort kjent med at frist for å søke om midler er 1. mars 2018. Vi sender denne påminnelsen i saken og forventer at den følges opp av Tana kommune, skriver Holti fra foreninga.

– Vi er veldig skuffet. Hvis det er slik at Tana kommune hadde problemer eller ikke hadde kapasitet til å sende inn søknaden, skulle vi fått beskjed. Vi kunne dermed ordnet med ekstern hjelp, sier Børresen.

Han undrer også på hvilken måte den påståtte henvendelsen fra Tana kommune til departementet har gått for seg.

– Det er alvorlig hvis ikke kommunen har fulgt opp vedtaket i formannskapet og fått inn søknaden, avslutter han.