Rut A. Olsen, (FrP). Foto: Jarle Mjøen/Altaposten.

Rut A. Olsen (FrP) har ingenting i mot verken kvener eller kvenflagget.

Under kommunestyret i Alta tirsdag 17. april ble kommunens flaggplan behandlet, her under om det skulle være tillatt å flagge med det kvenske og pride-flagget fra offentlige bygninger i kommunen.

– Jeg vil at det av Alta kommune kun skal flagges med de to eneste offisielle flaggene i Norge. Det er det norske og det samiske flagget. Dersom det blir vedtatt at man skal kunne flagge med kven- og regnbueflagget, så skal jeg gå til valg på å få dem ned igjen, uttalte Olsen fra talerstolen under debatten.

 

Utsagnet fikk naturlig nok reaksjoner, blant annet fra Grete Alise Nilima Monsen, leder i Alta Kvenforening, som mente utsagnet vitnet om mangel på kunnskap om hva kvenene har betydd for oppbygningen av den nordlige landsdelen.

– Det kom litt feil ut, og jeg har lyst til å presisere at FrP overhode ikke kjører noen sak mot kvenenes flagg. Det er kun fordi flagget ikke har fått offisiell status. Åpner vi for noen, kan vi ikke si nei til de neste. Det ble derfor en prinsipiell sak for oss. Vi må være offisiell for alle, forklarer hun.

Hun vil derimot, om det skulle bli en offentlig høring, mer en gjerne kjempe for at kvenflagget blir offentlig godkjent. Olsen ser ikke noen grunn til at ikke kvenene skal et offentlig flagg.

– Jeg synes kvenene skal ha et offisielt flagg på lik linje med samene og da skal jeg om så heise flagget selv, fastslår hun, og forteller at også hun har kvensk slektsbakgrunn.

 

Etter Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering var det ikke nødvendig å gi slik offentlig godkjenning av det kvenske flagget.

– NKF, Kvenlandsforbundet og andre står fritt til å bruke det kvenske flagget uten at det foreligger offentlig godkjenning. Kommuner kan også bruke det kvenske flagget etter visse regler, heter det fra departementet.

https://www.ruijan-kaiku.no/kvenflagget-far-ikke-offentlig-godkjenning/

 

Kommunestyrets innstilling:
1) I Flaggplan for Alta vedtas retningslinjer for bruk av kvenflagget – sammen med det norske – på kvenfolkets dag, og regnbueflagget under «Pride-arrangement» i flaggstenger ved rådhuset.
2) Administrasjonen bes oppdatere flaggplanen med egnede retningslinjer for kvenflagget og regnbueflagget. Revidert plan fremmes for formannskapet for endelig vedtak.