Saametinganraati Runar Myrnes Balto. (Kuva: Siv Eli Vuolab, Saametinka)

 

Sametingsråd Runar Myrnes Balto støtter de kvenske reaksjonene i forbindelse med årets avlyste Kvenseminar, og sender liketil et forsonende spark i retning både Troms og Finnmark fylkeskommune og Stortinget.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

I et leserinnlegg i Nordnorsk debatt den 18. oktober går sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR) ut og støtter Norske kveners forbund/Ruijan kvääniliitto og Kvääninuoret, som har meldt at de ikke kommer til å delta på det sammenslåtte Kvenseminaret og Samekonferansen.

«Dette har jeg stor forståelse for. Kvenene fortjener egne arenaer for å diskutere veien videre etter Sannhets- og forsoningskommisjonen», skriver Balto, som er sametingsråd med ansvar for oppfølging av sannhets- og forsoningskommisjonen.

Les også: Kommentar: «En ufølsomhet som er til å ta og føle på»

Han mener at kvenene har gjennomgått en aggressiv fornorskningspolitikk som har fratatt mange både språk, kultur og identitet, og hevder det er godt dokumentert i Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport.

«Dessverre er finansieringen av kvenenes arbeid for å reparere skadene etter fornorskningen forsvinnende lav.»

Videre påpeker han i leserinnlegget at lite støtte til de kvenske organisasjonene også begrenser deres muligheter til å kjøre viktige interne prosesser om hva forsoning betyr for dem, og at kvenene har en soleklar rett til egne arenar for å diskutere sannhet og forsoning.

Han mener det er trist at kvenene mister den muligheten ved at fylkeskommunen har avlyst kvenseminaret.

«Gjennom å slå sammen samekonferansen og kvenseminaret fratar man kvenene en sjelden mulighet til å møtes å snakke om hva forsoningsprosessen betyr for dem», skriver sametingsråden.

Les også: Heller ikke Kvääninuoret vil delta

Sametingsråden mener at kvenenes forsoning med staten er noe annet enn samenes forsoning med staten, og at det er et selvstendig spørsmål for kvenene om de kan forsones etter fornorskninga og hva som eventuelt må til. «Dette er en sak for kvenene og bare kvenene», skriver han.

«Jeg vil anbefale at Troms og Finnmark fylkeskommune lytter til de kvenske organisasjonenes bønn om å få sin egen dialogarena om veien videre.»

Videre mener sametingsråden at Stortinget bør sørge for å sette alle berørte grupper i stand til å kjøre egne prosesser, med egne midler enten over statsbudsjettet eller med ekstraordinære tiltelinger.

«Det er tross alt de som har satt i gang prosessen der folk har åpnet gamle sår og traumer», avrunder Balto.