Med godt humør og stor stå-på-vilje har Tove Raappana Reibo gjort en betydelig innsats for det kvenske språket. (Foto: Arne Hauge)

 

Beskrives som en ekte ildsjel av juryen.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Vinneren av den kvenske språkprisen, Kieliraatin kielipalkinto, er Tove Raappana Reibo, språk- og prosjektarbeider ved Halti kvenkultursenter i Nordreisa. Det meldte Språkrådet i ei pressemelding mandag formiddag.

Aktiv medarbeider

«Reibo har i ei årrekke vært «en ildsjel i arbeidet med å lære barn og unge å snakke kvensk og dermed bringe språket videre til nye generasjoner og legge grunnen for at språket skal overleve», skriver årets jury i sin begrunnelse. En jury som for øvrig har bestått av Kaisa Sundelin, Mari Keränen og Raymond Olufsen.

«Årets pris er symbolsk sett en pris til alle disse ildsjelene som deltar i kvensk språkopplæring, der Reibo er en av de fremste, dyktigste og mest engasjerte», skriver juryen videre.

Reibo har blant annet vært en aktiv medarbeider i den kvenske språkdusjen i Nordreisa. Hun har også reist med bokbuss på turné til skoler og barnehager i Nord-Troms for å lese eventyr på kvensk og holde minikurs i språket og er organisator og dirigent for det kvenske koret KvääniÄänii.

Fjerde gang

Den kvenske språkprisen er opprettet av Språkrådet (Kieliraati) for å fremme, utvikle og bevare det kvenske språket. Prisen tildeles enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, foreninger eller institusjoner som har gjort en betydelig innsats for å fremme kvensk språk. Vinneren mottar 25 000 kroner og et diplom. Prisen deles ut annethvert år. Den ble delt ut første gang i 2017 til Eira Söderholm og Agnes Eriksen, andre gang i 2019 til Liisa Koivulehto og tredje gang i 2021 til Kvenungdommen.

Årets prisutdeling er en del av et større arrangement i anledning den kvenske språkdagen 26. april i regi av Tromsø kvenforening.

Her kan du lese mer om arrangementet i Tromsø i anledning kvensk språkdag 2023

Kvensk tekst om årets prisvinner:

Kväänin kielipalkinon 2023 annethaan Tove Raappana Reibole

Tove Raappana Reibo, kieli- ja prosektityötelijä Haltiin kväänisentterissä Raisissa, saapi Kieliraatin kielipalkinon 2023.

Juryssä oli Kaisa Sundelin, Mari Keränen ja Raymond Olufsen. Het sanovat ette «Reibo oon ollu monta vuotta tulisielu ja työtely sen eestä ette lapset ja nuoret oppivat puhumhaan kvääniä. Sillä tavala kielen tuohaan uusile sukupolvile, ja laitethaan pohjan niin ette kieli pärjää. Vuoen palkinto oon symboolisesti kattottunna palkinto kaikile niile tulisieluile jokka ottavat ossaa kielen opetuksheen, missä Reibo oon etumainen, seppiin ja enniiten engaseeraantunnu».

Reibo oon ollu aktiivinen työtelijä kväänin prosektissa Kielitruisku Raisissa. Hän oon kans reisanu ympäri kirjabussila koulhuin ja lastentarhoin Pohjas-Tromssassa niin ette lukeat eeventyyriitä lapsile kvääniksi ja pittäät kväänin minikursin, ja oon organisaattori ja dirigentti kväänikuorossa KvääniÄänii.

Jaethaan neljänen kerran

Språkrådet – Kieliraati perusti kielipalkinon siksi koska se haluaa eistäät, kehittäät ja säilyttäät kväänin kielen. Palkinon annethaan ihmisille, joukoile, organisasuuniile, yhistyksile eli institusuuniille joitten työ oon merkinny sangen paljon kväänin kielele. Voittaja saapi 25 000 kruunua ja diploomin. Palkinon jaethaan joka toinen vuosi. Ensimäisen kielipalkinon annethiin vuona 2017 Eira Söderholmile ja Agnes Eriksenile, toisen kerran vuona 2019 Liisa Koivulehole, ja kolmanen kerran vuona 2021 Kvääninuorile.

Tänä vuona palkinon annethaan osana arransementistä kväänin kielipäivänä (26. aprillikuuta), mitä järjestää Tromssan Kvääniseura.