Språktinget mener Kongeriket Norge bør hete Norjan kuninkhaanvaltakunta på kvensk.  (Foto: Liisa Koivulehto)

 

Ønsker at Kongeriket Norge skal hete «Norjan kuninkhaanvaltakunta»

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

I høst har det kvenske navnet på Kongeriket Norge vært ute på høringsrunde, og denne uken diskuterte Kväänin kielitinka – Kvensk språkting igjen saken. På møtet kom språktinget fram til at de ønsker følgende kvensk navn på Kongeriket Norge: «Norjan kuninkhaanvaltakunta».

Tidligere har Språktinget stått mellom alternativene Norjan Kuningasvaltakunta og Norjan Kuningasriikki. Språktinget har etter møtet kommet med følgende uttalelse:

«”Kongeriket Norge” skal oversettes til kvensk og de samiske språkene i Norge, og saken er nå på høring hos KMD. Det forrige språktinget hadde to forslag, men det nåværende språkting vil ha et nytt: Norjan kuninkhaanvaltakunta».

Det er mulig å avgi høringsuttalelser digitalt på regjeringens nettsider fram til 22. januar 2021.

Staatinhallittija

På møtet ble også det kvenske navnet for «statsforvalter» diskutert, en sak som er aktualisert etter at man nylig byttet det norske navnet fra fylkesmann til statsforvalter.

Språktinget bestemte seg for å oversette statsforvalter til ”staatinhallittija”.