Kaisa Maliniemi, Frans-Arne Stylegar og Monica Milch Gebhardt ved Varanger Museum ser for seg mange muligheter til utstillinger og aktiviteter i det nye NRK-bygget.

Kaisa Maliniemi, her sammen med styreleder Wenche Pedersen, direktør Frans-Arne Stylegar og Monica Milch Gebhardt ved Varanger Museum, er svært skuffet over at kvenmuseet ikke er tatt med i statsbudsjettet. ARKIVFOTO HEIDI NILIMA MONSEN

.

Hvor lenge ønsker den norske staten å synliggjøre den kvensk historien og kulturen, undrer Kaisa Maliniemi ved Ruija kvenmuseum.

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

– Jeg både skuffa og sint, konstaterer Kaisa Maliniemi, avdelingsleder ved Vadsø museum – Ruija kvenmuseum.

Gårsdagens fremleggelse av statsbudsjettet ga nemlig ingen gode nyheter for kvenmuseet i Vadsø. De hadde håpet på 3.5 millioner til drift, men var ikke en gang nevnt i budsjettet.

– I praksis betyr det at regjeringen ikke vil støtte eller satse på kvenmuseum på noen måte. Uten eget museum er minoriteten funksjonshemmet, mener hun.

– Språket blant minoriteten kan ikke overleve uten kunnskap om historie og kultur. I tillegg forsterker både museum og kulturarv den materielle og immaterielle minoritets identitet og de er med å revitalisere deres kultur. Det vil si at et eget museum for minoriteter er livsviktig, forklarer Maliniemi.

Forferdelig skuffet

Styreleder Wenche Pedersen ved kvenmuseet er også forferdelig skuffet over at regjeringen ikke har tatt med kvenmuseet i statsbudsjettet.

Her har Vadsø som liten kommune med nok av økoniske utfordringer, tatt et gigantisk ansvar med å kjøpe bygget. Og så følger staten overhode ikke opp. Det er klart man blir skuffet, sier Pedersen som hadde håpet på drahjelp fra regjeringen.

Styrelederen syns den manglende bevilgningen gjennom statsbudsjettet er uforståelig siden de allerede har ett bygg.

Tidligere har planen vært at staten skulle være med å bygge et helt nytt museum, men så fant vi en økonomisk god løsning ved å kjøpe det gamle NRK-bygget. Og nå viser det seg at staten overhode ikke er villige til å være med å dra lasset ved å gi småpenger til drift. Kommunen har tatt ansvar, men staten svikter fullstendig, sier Wenche Pedersen.

Pedersen mener at statsbudsjettets manglende midler til kvenmuseet er katastrofalt for den kvenske og norskfinske kulturen.

Vi reiste til Oslo for å be om 3.5 millioner. Sammenlignet med mye annet så er dette veldig lite penger. Hvis man setter det på spissen så kan det se ut til at regjeringen syns Arctic Race er viktigere enn kvenene, sier hun.