Elisabeth Vik Aspaker gikk inn i det nye året med ny tittel. Her sammen med tidligere NKF-leder Hilja Huru (t.v). (Foto: Arne Hauge)

 

Den 1. januar i år fikk fylkesmannen ny kjønnsnøytral tittel – også på kvensk.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

– Vi viderefører tradisjonen med at institusjonen og personen har samme navn. Samtidig blir skillet mellom statens regionale representant og fylkeskommunen tydeligere, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister. 

I mars 2020 bestemte regjeringen å innføre såkalte kjønnsnøytrale titler på blant annet fylkesmannfunksjonen, som nå skal hete statsforvalter på norsk. På sitt møte i desember vedtok det kvenske språktinget at tittelen på kvensk skal hete staatinhallittija, og for det nordligste fylket blir betegnelsen Tromssan ja Finmarkun staatinhallittija på kvensk. 

Nytt navn – samme oppgaver

− Nytt navn er selvsagt interessant, men det viktigste er at statsforvalterne fremdeles vil ha en svært sentral rolle i det norske samfunnet, seier Astrup.

Statsforvalterne har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringa, og statsråden påpeker at statsforvalterne har en viktig rolle som bindeledd mellom stat og kommune, samt er en er tverrsektoriell samordner og rettssikkerhetsinstans ovenfor innbyggerne.

– Vi har de samme oppgavene som før, men du kan oppleve at vi har både den gamle tittelen og den nye på en og samme nettside. Det være seg i faktasaker eller informasjon om oss. Det beklager vi, men det er mye arbeid vi skal gjøre før vi er helt i havn med navneskiftet, skriver statsforvalteren i Troms og Finnmark, Elisabeth Vik Alsaker på virksomhetens nettsider.