Drømmer om nytt museumsbygg. (Foto: Norsk skogfinsk museum)

 

Ønsker penger til nytt bygg, men staten rister på hodet.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Så ble det ikke foreslått bevilgning til nytt museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum over statsbudsjettet for 2019. Det ble heller ikke noen særlig økning i den faste tildelingen – 70.000 kroner. Det betyr at vi heller ikke nå fikk midler til nye stillinger. Skuffende, men slik ser det ut.» meldes det fra Norsk skogfinsk museum

Museet melder at de ruller opp ermene og jobber på. Planen er å be om møte med familie- og kulturkomitéen på Stortinget, der det allerede ligger inne et møte med lederen nå i november. Statsbudsjettet er ikke vedtatt, så det er lov å håpe, heter det fra museet.

Museet skal uansett arbeide for å komme med i revidert nasjonalbudsjett, som legges fram i april 2019. De viser til et annet museum, Anno museum, som ble lovet 11 millioner til oppstart av dokumentasjonssenter ved Glomdalsmuséet. I forhold til fellesmagasin var også Norsk skogfinsk museum med i søknaden, og de sier at de regner med godt samarbeid framover til dette senteret er realisert.