Det var mange til stedet på årsmøtet, som ble holdt i Fritt Ord sine lokaler sentralt i Oslo. KUVA SOLVEIG JOHNSEN

Det var mange til stedet på årsmøtet, som ble holdt i Fritt Ord sine lokaler sentralt i Oslo.
KUVA SOLVEIG JOHNSEN

.

Årsmøtet i Qvän Østlandet 2. april i Oslo drøftet flaggsaken og urfolkstatus. Styret fikk ros for innsatsen i 2015, samtidig som medlemmer også etterspør flere aktiviteter og språkkurs.

Solveig Johnsen

Da lokallagsleder Anne Wilhelmsen gikk igjennom årsrapporten og aktiviteten i lokallaget i 2015, kunne hun konstatere at det har hatt stor aktivitet det siste året. Blant annet har det blitt arrangert to åpne møter, den ene med Birger Nesholen og temaet «Hva kan kvenene lære av skogfinnenes måte å ta vare på sin kulturarv og kulturminner?» Det andre møtet hadde tema «Hva skal til for at det kvenske språket skal overleve og hvordan gjøre bøkene til den kvenske forfatteren Alf Nilsen Børsskog tilgjengelig?» med Merethe Eidstø Kristiansen som foredragsholder. Det har også blitt arrangert en filmkveld og kvensk gudstjeneste, i tillegg er det en lesesirkel med regelmessige møter.

Flagg og urfolk
Årsmøtet drøftet også flaggsaken og vedtok at NKF bør jobbe for ett felles flagg for kvenene i hele nordområdet.
Spørsmålet om kvener bør få urfolkstatus ble også reist i forkant av landsmøtet i NKF. «Kvener – et urfolk?» var nemlig tema på debattmøtet etter årsmøtet.

Etterspør flere aktiviteter
Flere av de nye medlemmene etterlyser kvensk språkkurs og språkkafe. Lokallaget har ikke tilbudt språkkurs de siste årene, men ser nå økt etterspørsel igjen. Mange av medlemmene kom også med gode innspill til nye aktiviteter, deriblant kvenske matkvelder hvor en får anledning til å snakke kvensk samtidig som du blir kjent med kvener fra ulike deler av landet.

Leder Anne Wilhelmsen og nestleder Beate Wilhelmsen var ikke på valg, så det var små endringer i styret. Asbjørg Dyveke Johnsen overtar som sekretær etter Erna Bale.