Kvenene må i langt større grad inkluderes i det norske kirkelivet, lyder kravet. (Illustrasjonsfoto: Arne Hauge)

 

Opprettelse av et eget kvensk kirkeråd vil være et viktig og riktig steg på veien mot forsoning, mener Kvensk råd.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

På sitt årsmøte for kort tid siden vedtok Kåfjord kvenforening/Kaivuonon kveeniseura et opprop for opprettelse av et kvensk kirkeråd. Dette oppropet får nå støtte fra Kvensk råd. Kvensk råd er en samarbeidsplattform for kvenforeninger i Troms.

Oppropet får nå tilslutning fra annet kvensk hold, framgår det av ei pressemelding tilsendt redaksjonen mandag 8. mars i år, underskrevet av rådets leder Anne-Gerd Jonassen samt rådssekretær Agnete Båtnes Braaten.

– Kvensk råd støtter oppropet og krever at det opprettes et kvensk kirkeråd. Det vil være et viktig og riktig steg på veien mot forsoning, sier Jonassen.

I oppropet påpekes det at kvenene har vært utsatt for en hard fornorskningsprosess, der Den norske kirke har vært en sentral aktør, samtidig som kirken både historisk og i dag er en viktig arena for kultur, trosutøvelse og tradisjoner.

Videre heter det at kvenene ønsker opprettelse av et kvensk kirkeråd for å ivareta og utvikle relasjonen med Den norske kirke, basert på inkludering, medbestemmelse og likeverd. Samtidig påpekes det at opprettelse av et kvensk kirkeråd også vil bidra til forsoning samt styrke folkekirkens lokalforankring og ivaretakelse av den nasjonale minoriteten.

Les bakgrunnen for saken her:

– Et kvensk kirkeråd vil bidra til forsoning

Og her er lenka til oppropet, med anledning til å gi sin tilslutning:

Opprop for et kvensk kirkeråd