Å smi ting av jern blir viet mye plass under årets Kipparifestival. (Foto: Arne Hauge)

 

Ruijan Kaiku var flue på veggen da komiteen for Kipparifestivalen hadde møte. Det loves fine og lærerike dager i Børselv i juli, tradisjonen tro i utmerket vær.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Godt vær kan naturligvis neppe garanteres, men som regel i Børselv under disse dagene blir det klaff. Møtet fant uansett sted i midten av mai i år, energisk ledet av mangeårig festivalsjef Egil Borch. Kipparifestivalen 2022, kan det loves, skal inneholde mye fint.

Viktig og riktig

Særlig ses det fram til åpningen av den nye, fullt utstyrte kvenske smia. Det står ved Kainun institutti, altså på festivalområdet. Smie-ildsjelen Jan Daleng og flere andre har hatt møte med mestersmed Hans Erik Olsen fra Birtavarre, og det er nå klart at Olsen skal jobbe under festivalen. Han skal være kurslærer, samt holde foredrag som går på smiing med jern. Her kan folk få innsikt både muntlig og i praksis, kan det meldes.

– Vi har tenkt at smedyrket virkelig skal komme fram under årets festival. Smedyrket var en av de viktige og riktig store næringene og yrkestitlene som kvener hadde før i tiden. Det var nok ikke tilfeldig at den øverste stillingen i Kåfjord gruver i Alta var det en kven som hadde. Han var nemlig sjefs-smed der, sier Borch. Som et apropos er kokken Eyvind Hellstrøm etter sigende i slekt med nevnte mestersmed, skal vi tro festivalsjefens redegjørelse.

Potet og potetland

Smia åpnes under Kipparifestivalens hovedprogram, lørdag 16. juli. I dagene før, torsdag og fredag, blir det kurs i smiing i jern. Maks ti deltakere på hvert kurs, legges det opp til.

Smia må ses i sammenheng med at den lokale kvenforeningen i Børselv lenge har jobbet med, og fortsatt jobber med å få gjenopprettet kventunet.

–  Vi jobber for at forskjellige enheter kommer på plass sånn at vi har mye kvensk å vise til, sa Borch, som foruten smie, Tornedalshus, krambu, gammel skolestue også nevnte et stabbur som en kvensk enhet som nå kommer på plass. Inntektene fra festivalen går tilbake til det kvenske i bygda, kan det stadfestes.

– Håper smia er ferdig til festivalen, spøkte Jan Daleng under møtet, han jobber for tiden som en smed med den saken.

Her et bilde tatt i forbindelse med at den påbegynte smia måtte snus. Snuoperasjonen krevde mye folk, og skyldtes opplysninger fra mestersmed Hans Erik Olsen. Han lot Daleng og co vite at åpningen på ei smie ikke skal vende mot vest, men mot øst. Dermed var det bare løfte i lag og trippe i vei til de blytunge lafte-omfarene var vendt 180 grader i horisontalplanet. Det hele endte meget bra. (Foto: Maureen Bjerkan Olsen)

Det blir som vanlig digert telt med kafé med mat og drikke, det blir Kipparimarked med eget telt med salgsboder med utstillere fra nær og fjern og det legges opp til fest på kvelden.

Mye er ennå under planlegging, eksempelvis konsert og øvrige kulturelle innslag. Kristin Mellems Trio Raisista samt Trine Strands Mor Gustava ble nevnt som ønskete innslag. Elvebåtutstilling og demonstrasjon av staking blir trolig en del også av årets program.

Tradisjonen tro

– Noe med elvebåt blir det, uten å si nøyaktig hva, sier Borch. Grunnet et prosjekt ved instituttet kan også potet og potetland bli en del av årets festival, en viktig nyttevekst som trenger oppmerksomhet, var komiteen enige om.

Det er anlagt en bane for jalkopallogolfi, fotballgolf, i grustaket på Hestnes. Banen blir åpen hele tiden, men den offisielle åpningen er planlagt under festivalen. Tradisjonen tro legges det også opp til kvenfotball på Børselv gressbane, for voksne, gjerne med blandete lag, pluss egne lag for barn. Kiosk ved banen planlegges også. Egne dommere påser at rettferdighet skjer fyldest under kampene. Også hesjing av høy, loppemarked og kvensk gudstjeneste hører med som mer eller mindre fast inventar, vi får se hva det ender med.

Kort sagt, det jobbes hardt med å få 60 frivillige og mye annet i sving og på plass foran fine julidager i landets kvenske arnested, Børselv, lokalt omtalt som Porsangers solside.