Maja Mella og Bengt Niska i STR-T. KUVA LIISA KOIVULEHTO

Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, STR-T er i gang med en forstudie der de skal dokumentere og synliggjøre den svenske statens overgrep mot tornedalinger og meänkielitalende.

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

For å utføre forstudiet fikk STR-T 130 000 SEK fra sitt kulturdepartement.
Det er snakk om forsvenskning, nekte barn å lære foreldrenes morsmål, rasebiologiske undersøkelser samt meänkielitalernes rolle i velferdstatens fremvekst, samt hvordan det svenske samfunnet så ned på den tornedalske kulturen.

STR-T har bedt folk om å skrive om sine opplevelser. De mener at de rasebiologiske undersøkelsene også fortsatte etter andre verdenskrig.

Verkende sår
I projektbeskrivelsen skriver STR-T at overgrepene og forsvenskningsprosess gjennom skole, språkbad og arbetsstugor er sår som verker fremdeles.

Spørsmålet om å synliggjøre dette ble første gang tatt opp av STR-T i forbindelse med presentasjonen av kulturdepartementes rapport om diskrimineringen av rom i Sverige i 2014. Spørsmålet ble tatt opp to år senere, da kultur- og demokratiminister Alice Bah Kuhnkes besøkte Tornedalen i 2016.
Curt Persson fra Luleå Universitet er leder for prosessen. Etter forstudiet skal han lage en avhandling om overgrepene og synliggjøre hvordan tornedalingene og meänkielitalerne ble skadelidende som følge av den svenske statens politikk under 1800- og 1900-tallet.

En lang prosess
– Forstudien er første steg i en lengre prosess, forteller generalsekretær Maja Mella i STR-T.
– Det er på tide at den skjulte historien blir synliggjort og at staten innrømmer overgrepene. Slik kan vi komme oss videre og utvikle den svenske minoritetspolitikken. Målet er å oppnå en forsoning og opp, sier leder Bengt Niska i STR-T til SVT nyheter.