Stortingspolitiker Bengt Rune Strifeldt (FrP) og Kai Petter Johansen fra Norske kveners forbund/Ruijan kvääniliitto har hatt første møte. (Kuva: Frank Halvorsen)

 

– I dag har vi diskutert noen strategier på hvordan dette kan gjøres.

 

Frank Halvorsen / Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

– Jeg er veldig glad for det svaret vi fikk fra Strifeldt. Det virker oppriktig og ærlig, og han viser en ydmykhet i forhold til det og innrømmer at stortingspolitikere ikke har vært gode nok til å ta opp det kvenske.

Det sier leder i Norske kveners forbund/Ruijan kvääniliitto, Kai Petter Johansen, like i etterkant av sitt første møte med stortingspolitiker Bengt Rune Strifeldt, som fant sted i Alattio/Alta i dag.

Johansen sier at politikernes labre interesse er noe mange kvener har reagert på og merket seg.

– Og spesielt med tanke på det arbeidet som Sannhets- og forsoningskommisjonen holder på med, og rapporten de snart skal legge fram, så er det påtakelig hvor lite oppmerksomhet kvenene får.

Holdt sitt ord

Det er kun noen få uker siden Johansen etterlyste mer interesse fra stortingspolitikere rundt kvensaka. Da uttrykte han misnøye med at myndighetene generelt, og de nordnorske stortingspolitikerne spesielt, er lite interessert i å bidra blant annet for å bedre økonomien til det kvenske arbeidet.

Da dette kom stortingspolitiker Bengt Rune Strifeldt (FrP) for øret, var han først og fremst helt enig, og la seg paddeflat. Han sa blant annet at stortingspolitikerne har sviktet totalt, og at det kvenske blir veldig stemoderlig behandlet.

I tillegg sa Strifeldt at han har en åpen invitasjon til Johansen, som gjerne måtte ta kontakt med ham for et møte.

– Da kan vi se på hvordan vi kan få ut litt bredere informasjon til stortingspolitikerne, slik at det er lettere ved neste korsvei, sa stortingspolitikeren, som selv har kvenske røtter:

Har diskutert strategier

På spørsmål om hvorfor Strifeldt ville ta tak i dette, svarer han at det kvenske alltid har interessert ham.

– Og så er jeg selv fra Amtmannes, der det kvenske utgjør et sterkt innslag, sier Strifeldt i etterkant av møtet med forbundsleder Kai Petter Johansen.

– Dersom jeg kan være med å bidra, og løfte debatten, så skal jeg gjerne gjøre det. I dag har vi diskutert noen strategier på hvordan dette kan gjøres, og få utfordret litt rundt hvordan man skal klare å løfte det kvenske, sier stortingspolitikeren.

– Jeg var litt usikker på hvem jeg skulle møte i dag, men det virker som vi har veldig mange sammenfallende interesser og meninger, sier Strifeldt, som tror dette kan være starten på noe spennende.

Forbundslederen håper møtet kan være starten på en prosess for større fokus på kvenene:

– Strifeldt har åpenbart et forhold til det kvenske, og det ligger nok til grunn i mye av det han har uttalt i denne saka. Jeg er veldig glad for hans tilnærming til det, og at han også reagerer på at kvenene blir så usynliggjort, sier han.

– Et større fokus på kvenene er litt av formålet her, sier Johansen.


Strifeldt og Johansen er langt på vei enig: Det kvenske må løftes opp i dagen. (Kuva: Frank Halvorsen)

Må starte nå

Johansen synes det er rart at stortinget ikke er mer påskrudd, og at ikke flere fra stortinget har forsøkt å få kontakt og dialog med minoritetenes organisasjoner med tanke på kommisjonsarbeidet knyttet til sannhet og forsoning.

– Det har vi savnet. Det arbeidet må begynne nå. Det er jo de ulike partiene og Stortinget som skal føre videre det arbeidet og de forslagene som kommisjonen legger fram, påpeker forbundslederen, og legger til:

– Det er de som er valgt inn på tinget som har dette arbeidet i framtiden. Høybråten har uttalt at Norge ikke oppfyller sine forpliktelser ovenfor minoritetene, og det er en stor sak. Da er det rom for å gå i dialog og høre litt om hva vi mener og hvordan vi sammen kan jobbe for å løse det, og hvilke tiltak som trengs.

Vil bevisstgjøre politikerne

Strifeldt mener man først og fremst må bevisstgjøre politikerne og løfte det kvenske fram i dagen.

– Der har vi diskutert flere måter vi kan jobbe på for å få dette til.

FrP-politikerne viser til den synligheten og oppmerksomheten samene har i dag, som for eksempel at det var samisk temadag på matfronten på Stortinget og at det norske og det samiske flagget vaiet utenfor på Samefolkets dag.

– Det er en stolthet blant samene i dag, sier han.

– Jeg føler at vi har et lite momentum nå, der jeg blant annet kommer til å utfodre presidenskapet på Stortinget om å fokusere inn mot Kvenfolkets dag 16. mars og sette kvenene på dagsorden, som for eksempel å henge opp et kvenflagg. Så det blir spennende å se på hva de vil svare på det, sier Strifeldt.

Han kommer også til å utfodre statskanalen, som ifølge ham hadde solid dekning av Samefolkets dag, på noe av det samme.

– Vi må løfte i samlet flokk, og der ønsker jeg å bidra, avslutter Strifeldt.