– Det er ikke en holdbar situasjon at kvenske/norskfinske kulturminner faller mellom to stoler, sier styret i Varanger Museum, her ved styreleder Wenche Pedersen. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

– Det er ikke en holdbar situasjon at kvenske/norskfinske kulturminner faller mellom to stoler, sier styret i Varanger Museum, her ved styreleder Wenche Pedersen. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

 

– Det er ikke en holdbar situasjon at kvenske/norskfinske kulturminner faller mellom to stoler, sier styret i Varanger Museum.

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

– Den pågående saken om et kulturminne i form av en tjæremile knyttet til den tidligste kvenske/norskfinske bosetningen i Alta, understreker behovet for en politikk for å bevare et representativt utvalg av kulturminner tilhørende denne nasjonale minoriteten, påpeker styret i Varanger Museum, som i dag vedtok en uttalelse om kvenske/norskfinske kulturminner.

Styret i Varanger museum, som har den kvenske/norskfinske minoritetens historie og kultur som et av sine prioriterte områder, er av den oppfatning at det i dette tilfellet er tale om et kulturminne av ikke uvesentlig verdi.

– Dateringen av anlegget viser at tjæremila var i drift samtidig med den første kvenske/norskfinske bosetningen i Alta. Denne tidlige bosetningen er en viktig del av Finnmarks historie, uttaler styret.

Tjæremila, som er datert til 1700-tallet, er ikke automatisk fredet etter dagens regler, da fredningsgrensen er 1537 for kvenenes kulturminner.

– Verken utbygger eller offentlige myndigheter ser ut til ta på alvor at også den kvenske/norskfinske minoriteten har krav på vern av sine kulturminner. Dette er beklagelig, og resultatet er at disse kulturminnene gradvis vil forsvinne. Det er ikke en holdbar situasjon at kvenske/norskfinske kulturminner faller mellom to stoler på dette viset, mener museumsstyret.