Kväänimaayhistys vietti kväänikansan päivää ensimäisen kerran Kirunassa vuona 2013. Iso flaku oli nostethiin Kirunan kaupungintalon tankhoon. Sen jälkheen Kveenimaayhistyksen väki kulki seminaarhiin Folkets Husile. ARKKIIVIKUVA: HEIKKI JOLMA

 

Selv om kvenflagget ikke er et offisielt flagg, skal flere kommuner flagge på Kvenfolkets dag.

Lill Vivian Hansen / Liisa Koivulehto
lill@ruijan-kaiku.no / liisa@ruijan-kaiku.no

Ordfører i Storfjord kommune i Troms valgte i fjor å heise kvenflagget på Kvenfolkets dag.
– Det har vi gjort fordi at i Storfjord er vi en del av «Nordkalott-Cocktailen». Her har vi trestammers møte og Storfjord har valgspråket «Mangfold styrker».
– Vi heiser selvsagt flagget i år også, lover Jentoft.
Også ordfører i Lyngen, Dan-Håvard Johnsen, er positiv.
– Lyngen kommune er positiv til å heise flagget på kvenfolkets dag. Lyngen har et stort innslag av folk med røtter fra Tornedalen. Vi har ingen kvenforening lokalt. Når kommunen får kjøpt flagget vil vi heise det ved kommunehuset den 16. mars hvert år, sier Johnsen.
Ordfører i Nordreisa kommune, Øyvind Evanger, opplyser at kommune kommer til å anskaffe kvenflagget og satser på å flagge ved kommunehuset 16. mars.

– I år blir det flagg i Porsanger
I fjor valgte Porsanger kommune i Finnmark å ikke heise kvenflagget 16. mars. Slik forklarte ordfører Aina Borch denne beslutningen til NRK:
– Det ble gjort en vurdering hos oss. I og med at det ikke finnes noe offisielt kvenflagg, så besluttet vi at vi skulle heise det norske flagget i dag. Men så er det bare å beklage at vinden har vært så sterk i dag at driftsavdelingen hos oss meddelte at det ikke var aktuelt å heise flagg, forklarte Borch.
Men i år blir det flagg opplyser Borch.
– I Porsanger planlegger vi å flagge. Jeg håper vi får tak i nok flagg til hele kommunen, avventer enda tilbakemelding på om vi rekker å få flaggene til dagen. Uansett har vi i alle fall ett tilgjengelig i kvenforeningen, som kan heises ved rådhuset på dagen. Så i Porsanger blir det flagg, forsikrer ordfører Borch.

Positivt i Tromsø
Ordfører i Tromsø kommune, Kristin Røymo, stiller seg også positiv til å flagge med det kvenske flagget, og vil sette pris på om det kom en søknad.

– Vår kvenske kulturarv er en del av Nord-Norge sitt blodomløp. I mange år har UiT Norges arktiske universitet i Tromsø hatt et årsstudium i kvensk, og vi ser at det kvenske folk engasjerer seg på en positiv måte som blir lagt merke til. På meg virker det som at noe er på gang, og det gleder meg veldig. Da må selvsagt vi som kommune og arktisk hovedstad støtte helhjertelig når kvenene har fått sitt eget flagg. Tromsø både har, og har hatt, kvensk befolkning, sier ordfører Røymo.

Ikke offisielt
Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto, har ved generalsekretær Ivar Johnsen, sendt inn søknad om offisiell godkjenning av flagget. KMD bekrefter å ha mottatt henvendelsen og opplyser at de vil behandle henvendelsen i kontakt med andre berørte departementer.
Kvenfolkets dag (16. mars) er heller ikke blant de offentlige flaggdagene i Norge. Dette er en forskrift som forvaltes av Utenriksdepartementet.
På privat område kan du flagge med kvenflagget om du ønsker det.

Inkluderende
Det er i flere kommuner gitt tillatelse til å henge opp andre flagg enn de offisielle flaggene. I Fredrikstad har for eksempel regnbueflagget hengt utenfor rådhuset.
– Det er et signal fra bystyret om at vi ønsker å være en åpen og inkluderende kommune, og det markerer vi nå ved å heise regnbueflagget, forteller varaordfører i Fredrikstad, Kari Agerup, til avisen Dagsavisen Fredrikstad24 i juni.
Tromsø kommune har regnbueflagget i kommunens offisielle flaggreglement.

Flaggloven
Brudd på flaggloven kan faktisk straffes med fengsel eller bøter, men loven åpner også for uoffisielle flagg.
Seniorkommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet, John Olav Kroken, forklarer at loven om flagging fra kommunale bygninger åpner i en del tilfeller for flagging med andre flagg enn de som er nevnt i loven.
Det gjelder fra bygninger som brukes i forbindelse med idretts-, kultur- og lignende arrangement med allmenn interesse og fra frittstående kommunale flaggstenger på torg, bruer, plasser eller lignende som ikke framstår som en integrert del av et kommunalt bygningskompleks.
– I disse tilfellene blir det kommunen selv, som den som råder over flaggstangen, som avgjør hva slags flagg det eventuelt skal flagges med, klargjør Kroken.
I Norge er det Utenriksdepartementet (UD) som er ansvarlig for flaggloven og Justis- og beredskapsdepartementet (JD) som er ansvarlig for lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger.
Slik er lovteksten:
«§ 1 På eller fra kommunenes offentlige bygninger og eiendommer eller bygninger og eiendommer som for den vesentligste del benyttes av kommunale institusjoner, må kun benyttes det i lov av 10. desember 1898 § 1 omhandlede flagg (uten splitt og tunge), det samiske flagget eller av Kongen godkjent by-, herreds- eller fylkesflagg. Dog kan Kongen utferdige bestemmelser om adgang til i særlige tilfeller å benytte et fremmed lands flagg ved siden av det norske. Overtredelse av denne lov eller medvirkning hertil straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder.»
– I april 2003 ble loven endret slik at det samiske flagget uttrykkelig omtales i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger, skriver regjeringen på sin nettside.

Har ikke drøftet
Ruijan Kaiku har sendt mail til alle kommunene i Finnmark og Nord-Troms samt Tromsø. Ikke alle har svart på vår henvendelse.
Ordfører i Hasvik kommune, Eva Husby, sier dette er et tema som ikke har vært opp til drøfting i kommunestyret, og hun har derfor ingen formening om hvilken standpunkt man har til det.
– Det er ikke kommet noe henvendelse fra kvenforeningen om dette. Dersom en slik henvendelse kommer, vil den bli fremlagt kommunestyret for behandling, sier Husby.

Ordfører i Berlevåg, Rolf Laupstad opplyser at dette er ikke noe Berlevåg kommune har tatt stilling til.
– Etter det jeg kjenner til følger kommunen Norges offisielle flaggdager, sier Laupstad.

Flaggtider
Norge har 16 offisielle flaggdager som nyttårsdag, påske, pinse, olsok og jul; fem kongelige bursdager; 1. mai, et par minnedager, 17. mai, stortingsvalgdag og Samefolkets dag som den nyeste.
På flaggregler.no kan vi lese at om sommeren står solen opp tidlig, og går ned sent. Derfor skal flagget i perioden 1. mars–31. oktober ikke heises før klokken 08, og ikke fires ned senere enn klokken 21. Selv om det er mørkt klokken 08 i denne perioden, kan man heise flagget klokken 08. Dersom solen går ned før 21, må man derimot fire flagget før klokken 21. Flagget kan altså heises mens det er mørkt, men aldri fires når det er mørkt. En stor forskjell mellom flagg og vimpler, er at vimpler kan flagge også om natten.