Så lenge det har bodd folk der, har reisakvensk og finsk vært levende språk i Nordreisa og omegn. (Illustrasjon: Kvensk finsk riksforbund)

 

Kjører på med reisakvensk og finsk på språkkafér i Nordreisa.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Vinnelys et stykke sør for Storslett er stedet for språkkafeer i regi av Kvensk finsk riksforbund og deres lokallag i Nordreisa. Lokallaget startet språkkafé-prosjektet som «FN partner i The International Year of Indigenous Languages 2019», og videreførte i høst kafeene etter en pause grunnet koronasituasjonen. I løpet av perioden oktober til midten av desember i år har de jobbet med å ta igjen det tapte i form av språkkafeer stort sett hver fredag, noe de etter planen skal fortsette med på nyåret og gjennom våren 2021. Dette gjelder den nye gruppa, gruppa med viderekommende har språkkafeer stort sett på tirsdager, skriver Kvensk finsk riksforbund på sine hjemmesider.

«Reisaværingen Bente Imerslunds lærebok «Ymmärrän» er rettesnor. Bente Imerslund har vært finsklærer på Nordreisa (Nord Troms) videregående skole i flere tiår, og det har vært naturlig for oss å benytte oss av vår «egen» bok.» På språkkafeene synger vi i tillegg en del sanger. Sang er et av de pedagogiske hjelpemidlene som vår entusiastiske lærer Asveig Hasselberg benytter seg av», meldte forbundet i høst.

Arbeidet med språkkafeene er finansiert av Troms og Finnmark fylkeskommune i form av tilskudd til kvenske og norskfinske formål, og bakteppet er den store betydning språkene har hatt i området.

«Kvensk og finske har vært et levende språk i Nordreisa og omegn så lenge det har bodd folk her. Opp gjennom årene har det oppstått egne ord i området og en viktig del av språkkafeene er å bruke og dokumentere disse», skriver forbundet.