Saken om tjæremila på Skillemoen blir tatt opp på Stortinget. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Saken om tjæremila på Skillemoen blir tatt opp på Stortinget. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

 

Som følge av saken om tjæremila på Skillemoen som NVE har bestemt skal dekkes av en transformatorstasjon, har venstrepolitiker og leder i Stortingets Energi- og Miljøkomité, Ola Elvestuen,  sendt inn følgende spørmål til klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Ola Elvestuen, leder i Energi-og Miljøkomiteen på Stortinget spør regjeringen om hvorfor kvenske kulturminner ikke har samme rettigheter som samiske. KUVA JO STRAUBE

Ola Elvestuen, leder i Energi-og Miljøkomiteen på Stortinget spør regjeringen om hvorfor kvenske kulturminner ikke har samme rettigheter som samiske. KUVA JO STRAUBE

– Har Riksantikvaren på noe tidspunkt vurdert å innføre en tilsvarende bestemmelse om automatisk vern av kvenske kulturminner som gjelder for samiske kulturminner, og hvis ikke, vil statsråden be Riksantikvaren om å foreta en slik vurdering?

 

Viktig prinsippsak

Hilja Huru, leder i Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto sier at dette er en viktig prinsippsak for kvenene.

–Saken viser tydelig problemene for manglende vern av kvenske kulturminner, sier hun.

 

NKF-leder Hilja Huru er kritisk til prosessen til NVE. – Kvenene skulle vært informert på en skikkelig måte helt fra begynnelsen av. Det har ikke skjedd, påpeker hun. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

NKF-leder Hilja Huru er kritisk til prosessen til NVE. – Kvenene skulle vært informert på en skikkelig måte helt fra begynnelsen av. Det har ikke skjedd, påpeker hun. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Mer om tjæremilsaken:

Framskynder byggingen med to år

– Dette er et overgrep ovenfor kvenene

– Hvorfor må de bygge på kulturminnet?

Samler troppene til armlenkegjeng

NVE prioriterer ikke befaring

– Dette er en viktig prinsippsak

 Gir ikke opp kampen

 Ber om flytting av kraftstasjon

Kraftlinje raserer kvensk kulturminne