BEKLAGER: Sara Beate Eira Persson beklager at epostene om innspill til Sannhetskommisjonen ikke har kommet frem. – Send på nytt, oppfordrer hun. Foto: Hanne Larsen

– E-postadressen har ikke fungert – send inn innspill på nytt!

Bjarne Krogstad
bjarne@altaposten.no

– Vi beklager på det sterkeste, sier Sara Beate Eira, rådgiver i avdelingen for Rettigheter og internasjonale saker ved Sametinget.

Det var i går Sametinget selv kom med nyheten på sine nettsider.

«Sametinget har invitert alle til å sende inn innspill til Sannhetskommisjonens mandat. Dessverre viser det seg at e-postadressen duohtavuohta@samediggi.no ikke har fungert, og det beklager vi. Derfor må vi be deg om å sende inn ditt innspill på nytt»

– Kort fortalt har en teknisk svikt ført til at den nordsamiske e-posten ikke har fungert, sier Eira.

Det er usikkert hvor mange eposter som ikke har kommet frem.

Skal gjenspeile samefolket

Til sammen holdes det 18 åpne møter om Sannhetskommisjonen, som skal undersøke uretten som er begått mot samer og kvener. Det siste møtet avholdes i Trondheim i morgen, onsdag.

– Dette blir det siste møtet før Sametinget skal forme innspillet til Stortinget, sier Eira.

Innspillene som har kommet så langt er ifølge Eira både gode og varierte.

– Hva tenker dere om at potensielt mange forslag er borte?

– For oss er det vikig å få frem hva det samiske folket vil med Sannhetskommisjonen. En slik teknisk svikt er derfor veldig beklagelig, sier hun.

  • Fristen for å sende inn innspill til Sametinget er torsdag 26. april. Send hit: duohtavuohta@samediggi.no, saetniesvoete@samediggi.no og/eller sannhet@samediggi.no