Styreleder Kai Petter Johansen og nestleder Unni Elisabeth Huru i Norske kveners forbund vil ha på plass en ny generalsekretær før de selv forlater skuta. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Denne gangen går kvenforbundet for ei seksårig åremålsstilling for den som skal holde i forbundets tråder framover.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Kvenenes desidert største interesseorganisasjon, Norske kveners forbund/Ruijan kvääniliitto, er for tiden på jakt etter ny generalsekretær. Dette framgår av utlysninga på forbundets hjemmeside.

Som tidligere er dette en fast stilling, på heltid, men denne gangen i ei åremålsstilling på inntil seks år. Det skal også være mulighet for én periodes forlengelse.

Bakgrunnen for utlysningen er at sittende generalsekretær, Vilde Christoffersen Walsø, er inne i en midlertidig stilling som nå løper ut. Dette etter at Ivar Johnsen i fjor høst valgte å trekke inn årene etter atten år i jobben.

Les også: Trer av etter atten år i kvenforbundet


Ivar Johnsen var forbundets generalsekretær fra 2004 til 2022. Den nye generalsekretæren vil kunne sitte maks 12 år. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

Ifølge utlysningen ønsker kvenforbundet seg en optimistisk og motivert medarbeider som brenner for å ivareta kvensk språk og kultur, og for å videreutvikle en organisasjon i medvind.

Ønsker ledererfaring

Oppgavene vil hovedsakelig være administrative, men den som ansettes skal også bistå forbundslederens arbeid nasjonalt og internasjonalt, heter det videre.

Stillingen innebærer blant annet drifts- og økonomiansvar, personalansvar, informasjonsarbeid, diverse oppfølgingsoppgaver knyttet til styret, lokallag og strategi- og handlingsplaner, samt videreutvikling av organisasjonen.


Stillinga Vilde Christoffersen Walsø innehar er av den midlertidige sorten. (Kuva: Arne Hauge)

På kvalifikasjonssiden ønsker man en person med relevant høyere utdanning som innehar leder- og organisasjonserfaring.

En person med god økonomi- og teknologiforståelse, og kunnskap om politiske prosesser og offentlig forvaltning, står også på ønskelista.

Vedkommende bør blant annet også ha god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne, og god kjennskap til kvensk kultur, språk og identitet, heter det.

Kunnskap innen kvensk språk er intet krav, men omtales i utlysningen som en fordel.

Flere nye kluter

Forbundet har satt søknadsfristen til 15. januar 2024 og håper å ha foretatt en ansettelse innen utgangen av mars. Tidspunkt for tiltredelse er likevel noe som kan avtales.

Den som ansettes vil ikke bli det eneste nye tilskuddet i forbundet på vårparten:

Les også: Heller ikke Huru tar gjenvalg

Styreleder Kai Petter Johansen  og nestleder Unni Elisabeth Huru har tidligere meddelt overfor Ruijan Kaiku at de ikke stiller til gjenvalg når landsmøtet samles i april. Det betyr at det kommer nye fjes her også etter hvert.

Norske kveners forbund/Ruijan kvääniliitto har 15 lokalforeninger på landsbasis og én landsedekkende ungdomsorganisasjon.

Etter en formidabel økning i medlemstallene de siste årene har forbundet nå i underkant av 1 500 medlemmer.