Navnet på museumet som flytter inn i det gamle NRK-bygget i Vadsø skal hete Ruija museum. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Vadsø museum – Ruija kvenmuseum. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

I dette brevet til kulturkomiteen på Stortinget, ber Norske Kveners Forbund – Ruijan kveeniliitto kulturkomiteen ta opp saken med Vadsø museum – Ruija kvenmuseum i forbindelse med budsjettbehandlingen.

 

Etter 20 års arbeid med å få egnede lokaler til museet, kjøpte Vadsø kommune i 2015 det gamle NRK-bygget, med støtte fra Finnmark Fylkeskommune.  Museets ansatte tok de nye lokalene i bruk i 2016, men det kreves noe utvikling av lokalene for at de skal være funksjonelle museumlokaler.  Varanger Museum søkte om i overkant av 3 millioner for å kunne sette museet i stand (kap 328, post 70), samt dekke økte driftskostnader.  Dette er ikke innvilget i regjeringens forslag til statsbudsjett.  Konsekvensen av dette er dramatisk.

Museet har ikke driftsmidler til å kunne fortsette å bruke de nye lokalene i 2017, og vil dermed måtte flytte tilbake til de gamle bygningene i Espensengården.  Disse lokalene er totalt uegnet som både kontorlokaler og som moderne museumslokaler.

Det vil være en fallitterklæring for staten dersom man ikke kan beholde nyervervede lokaler som kommunen har dekket alle kostnadene til innkjøp av.  Et nybygg ville kostet staten mange penger, og nybygg for Museet har tidligere vært inne på prioritert liste for statlige nybygg. 

Ruija Kvenmuseum har i dag en øremerket stilling for å ta vare på det kvenske.  Det betyr at de i realiteten ikke har mulighet til å være det nasjonale museet for den kvenske minoriteten som de selv har ambisjoner om å være.  Dersom man må flytte ut av de nye lokalene, er det et klart signal om at et nasjonalt museum for den kvenske nasjonale minoriteten ikke er ønsket.  Kvensk historie, kultur og identitet skal fortsatt forties.

Vi ber Kulturkommiteen følge opp denne saken i forbindelse med budsjettarbeidet.  Vis at vår kultur, vår historie og vår identitet har en verdi.

For ordens skyld må vi også nevne at Varanger Museum søkte om å få delta på budsjetthøringen, men kom ikke igjennom nåløyet.

 

På vegne av Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto,

Ivar Johnsen, generalsekretær
Trygg Jakola, nestleder