Fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik og Fylkesrådleder i Troms, Willy Ørnebakk. (Pressebilder: ffk.no/tromsfylkeskommune.no)

 

Finnmark og Troms har i dag blitt enige om en avtale for hvordan sammenslåingen skal gjennomføres.

– Jeg er veldig glad for at fylkeskommunene har blitt enige. Nå kan de bruke kreftene på den viktige oppgaven med å bygge en ny og sterk fylkeskommune i nord, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Knut Storberget fikk forrige uke i oppgave å mekle mellom de to fylkeskommunene, etter at partene ønsket bistand. Etter stor innsats den siste uken, er de to fylkeskommunene nå enige om en avtale for sammenslåingen.

– Jeg takker Knut Storberget for en utmerket jobb med å bistå fylkeskommunene i krevende forhandlinger, sier Mæland.

Ifølge mekler Knut Storberget har partene vært konstruktive og løsningsorienterte under forhandlingene. Han er glad for at avtalen nå er i boks.

– Det har vært et intenst siste døgn med forhandlinger. Jeg er veldig glad for at partene har kommet til enighet, og vil berømme begge fylkeskommunene for å ha vært lyttende og løsningsorienterte under forhandlingene. Troms og Finnmark vil med dette bli en framtidsrettet og enda mer spennende region, sier Storberget.

Fylkestingene i de to fylkene skal nå behandle avtalen. Erfaringer fra andre kommune- og fylkeskommunesammenslåinger er at det spennende utviklingsarbeidet starter etter at partene er enige om de formelle rammene.

– Jeg vil gi politikerne i Troms og Finnmark honnør. De har vist politisk lederskap og med det lagt til rette for en god og balansert utvikling i det nye fylket – til det beste for innbyggerne i Troms og Finnmark, sier Mæland.

Navnet på den nye storregionen blir Troms og Finnmark.

Dette skriver regjeringen på sin nettside.