sofie noora

Nyvalgt leder i Kveeninuoret Sofie Figenschou og Noora Ollila er svært glade får tillitten NKF-landsmøtet ga ungdomsorganisasjonene i flaggsaken. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

.

På vegne av ungdommen vil jeg si at vi gjerne tar oppdraget. Vi er svært glad for at landsmøtet tror vi kan klare dette, sier nyvalgt Kveeninuoretleder Sofie Figenschou etter at de fikk tillit til å jobbe videre med felles nordisk kvenflagg.

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan.kaiku.no

Nå kan det endelig se ut til at det kan gå mot en snarlig løsning for flaggsaken. Under NKFs årsmøte i Alta ble det etter en lang debatt bestemt at ungdomsorganisasjonen Kveeninuoret, sammen med tornedalske Met Nuoret, skal jobbe fram forslag til felles nordisk kvenflagg.

– Det er kjempefint at de har så mye tillit til oss at de lar oss komme sammen og ta en avgjørelse i denne saken. Vi gleder oss veldig til å starte arbeidet med Met Nuoret, sier nyvalgt Kveeninuoretleder Sofie Figenschou.

Hun deltok på landsmøtet sammen med nylig avtroppet leder Noora Ollila.

– Jeg hadde selvsagt håpet på at det arbeidet vi driver med mot et felles nordisk flagg skulle få betydning, men at vi skulle få den her tilliten var en veldig fin overraskelse, sier Noora.

Innkaller til flaggseminar

Til tross for at vedtaket er helt rykende ferskt, har de unge kvenene allerede mange tanker om den videre prosessen.

– Tanken er at vi skal arrangere et flaggseminar sammen med Met Nuoret, der vi får godt med bakgrunnsinformasjon med historisk innputt om flaggtradisjon, gode innspill fra alle som vil si noe om saken, før vi så setter oss ned sammen for å komme fram til et felles flagg, forteller Figenschou.

Flagg har ikke vært et konkret tema med søsterorganisasjonen i Sverige ennå.

– Vi har ikke vært i dialog med Met Nuoret om flagg annet enn i det fellesnordiske samarbeidet hvor begge ungdomsorganisasjonene har vært med fra starten. Det blir en veldig interessant og spennende prosess vi skal inn i. Vi har mange flagg vi må komme med til dette seminaret, både de eksisterende flaggene til Kvenlandsforbundet og STR-T, tidligere flaggforslag, samt flaggforslagene fra Norge, sier Noora.

Ivrige etter å sette i gang

Under landsmøtet var det flere delegater som ønsket å legge føringer på den videre prosessen ved å å argumentere for at landsmøtet burde stemmer over hvilke flaggalternativer som det skulle jobbes videre med, samt at det var ønskelig å sette en tidsfrist. Dette ble ikke vedtatt.

– Nå har de gitt oss ansvaret, men det er veldig fint at folk er engasjerte og stiller seg til hjelp og rådighet for oss. Det er mange som har noe de vil si i denne saken, og vi tar hjertelig i mot alle innspill og setter pris på den støtten vi får, sier Ollila.

– Angående tidsrammen så tror jeg ikke dette trengs, fordi vi er veldig ivrige etter å komme i gang og har veldig lyst til å kunne vise fram et ferdig forslag, presiserer hun.

Kveeninuoretduoen håper på å få arrangert flaggseminaret allerede før sommeren.

–Dersom det blir vanskelig så skal vi i alle fall få det til i løpet av tidlig høst, lover Sofie.

Kanskje er det allerede et nytt kvenflagg på plass innen nest Kvenfolkets Dag, 16. mars 2017.

– Det skal vi ikke se bort i fra, men det er vanskelig å si så tidlig i prosessen, smiler Sofie og Noora.