Pukkellaksen er sterkt uønsket i norske elver. (Foto: Henrik H. Berntsen, Institutt for naturforskning)

 

At 45 000 uønskete pukkellaks fritt kunne svømme opp i Tanavassdraget, omtales som en diplomatisk skandale mellom Norge og Finland.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Både Norge og Finland er urolige for bifangst av rødlistet atlanterhavslaks, dermed ble det aldri et effektivt uttak av «russelaks» sommeren 2021. Lokalt i Tana er laksefiskere frustrerte, melder NRK. Nå krever fiskerne at Stortinget gransker saken.

Les saken her: Pukkellaks-invasjonen: – En diplomatisk skandale mellom Norge og Finland

«Fra finsk side var man bekymret for bifangst av atlantisk laks, og Finland har som kjent ikke gått aktivt inn i utfisket i år», melder statskanalen at Miljødirektoratet skrev til Tanavassdragets fiskeforvaltning i august i år. Klima- og miljødepartementet viser også til at det ikke lyktes å etablere et samarbeid med finske myndigheter. Rune Aslaksen i nevnte fiskeforvaltning mener konsekvensene er alvorlige.

– Det vil si at man har en diplomatisk skandale. Dette gjør at vi har et vassdrag full av pukkellaks som det ikke har vært uttak på. Da legger man skylda på finlenderne fordi det ikke er uttak, sier Aslaksen overfor NRK, som også melder at Aslaksen skal ha advart Klima- og miljødepartementet i to år om at dette kunne skje.