Universitetet i Tromsø gir undervisning både i finsk og kvensk i emner som Praktisk kvensk med grammatikk, Språklig tekstanalyse i kvensk, Skriftkvensk med varieteter og Innføringskurs i finsk språk, Praktisk finsk, Variasjon i finsk m.fl. Bildet er fra universitetets åpning av høstsemesteret 2015. KUVA LIISA KOIVULEHTO

Institutt for språk og kultur ved Universitetet i Tromsø har nå fått et offisielt navn på kvensk. KUVA LIISA KOIVULEHTO

.

Institutt for språk og kultur, som ble dannet 1.1.2016 med utgangspunkt i institutt for kultur og litteratur og institutt for språkvitenskap, har nå fått et offisielt navn på kvensk: Kielen ja kulttuurin institutti.

I skrivende stund er dette det eneste instituttet ved UiT – Norges arktiske universitet, og dermed antakelig det eneste institutt i den norske (og internasjonale) universitetssektoren, som har et kvensk navn.