– Landsmøtet i NKF-RK krever en utredning av fornorskingspolitikken og de overgrep som kollektivt og individuelt ble begått som en del av denne politikken, sa landsmøtet til Norske Kveners Forbund/Ruijan kveeniliitto.

Da NKF-RK diskuterte rettigheter, status som nasjonal minoritet og status som urfolk på landsmøtet 16.-17.4-2016, vedtok landsmøtet at de krever en utredning av kvenenes rettigheter og fornorskningspolitikken.

– Som nasjonal minoritet har kvenene en rekke rettigheter knyttet til vårt språk, vår kultur og våre kulturminner. Likevel konstaterer vi at disse rettighetene i liten grad innfris av den norske regjering – uten at dette får noen konsekvenser. Samtidig opplever vi kvener at andre rettigheter svekkes. Mange kvener hindres fra å høste av og bruke naturen på tradisjonelt vis i sine områder. Vårt tradisjonelle fiske i sjø og elver etter anadrome fiskeslag innskrenkes stadig, uttalte landsmøtet.

Videre krever kvenforbundet en utredning av fornorskingspolitikken og de overgrep mot kvenene kollektivt og individuelt som var en del av denne politikken.

– Vi oppfordrer til at regjeringene i Norge og Sverige fører en felles prosess rundt utredninger av assimileringspolitikkene i disse to land, og belyser våre rettigheter i våre områder basert på våre tradisjoner, vår historie, vår kultur og på gjeldende internasjonal rett, står det i uttalelsen.

Landsmøtet krever videre at kvenenes rett til bruk og høsting av naturen sikres, at fremtiden til kvensk språk og kultur sikres, samt at det tas et oppgjør med fornorskingspolitikken og bøtes på fornorskingspolitikkens skadevirkninger.

– Vi krever at våre kulturminner sikres slik at vi kan føre dem videre til nye generasjoner, sa et enstemmig landsmøte.

Nå har forbundsstyret fått i oppdrag å jobbe videre med rettighetssaken, og for å fremme kvenenes status med utgangspunkt i kvenenes felles historie sammen med tornedalingene og kvenene i Sverige og Finland, blant annet med utgangspunkt i de politiske definisjonene av begrepene nasjonal minoritet og urfolk.

 

Se NKF-keder Hilja Huru fortelle om vedtaket og uttalelsen her: