Stedets skole strever med å få tak i noen som kan lære ungene kvensk. (Foto: Arne Hauge)

 

Vrient å få kvensklærer til skolen i Manndalen.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Lærerstilling i kvensk fra snarest,» heter det i kunngjøringen fra Kåfjord skole i Troms. Dette er nå tredje gang at den pedagogiske posisjonen lyses ut ved kommunens skole i Manndalen, for øvrig en stilling på 20 prosent, opplyser Kåfjord kommune.

«Lærerstudenter som er inne i sitt siste studieår oppfordres til å søke,» melder kommunen.

For ordens skyld tar vi med hele utlysningsteksten:

«3. gangs utlysning. Krav til lærerstillingen er lærerutdanning med fagkompetanse i kvensk. Stabilitet, tilstedeværelse, gode samarbeidsegenskaper, beslutningsdyktig og relevant praksis vil og bli vektlagt. Dersom det ikke melder seg søkere med godkjent utdanning, kan andre med relevant utdanning/praksis komme i betraktning. Lærerstudenter som er inne i sitt siste studieår oppfordres til å søke. Stillingen kan kombineres med andre fag slik at det kan bli inntil 100% stilling til og med 31.12.19 med mulighet for forlengelse.»

Vi tar også med at spørsmål om stillingen kan rettes til rektor Bård-Gunnar Hansen, samt at dersom det kunne friste, så har Manndalen skole for tiden også ledig et 100 prosent vikariat som barne- og ungdomsarbeider i skole og skolefritidsordningen. Dette vikariatet gjelder ut skoleåret.

Når det gjelder Kåfjord som sådan, så opplyser kommunen med stor presisjon at de har «ca. 2.097 innbyggere,» samt at de er «stolte over å være en kreativ kulturkommune med forankring fra trestammers møte mellom kvener, samer og nordmenn.»