Hilde Skanke snakker med barna om det kvenske. (Foto: Maureen Bjerkan Olsen)

 

Hilde Skanke: – Prosjektet Lys mellom husan er viktig for Finnmark og en god anledning til å synliggjøre det kvenske.

 

Maureen Bjerkan Olsen og Tale Igeland Eilertsen
tale@ruijan-kaiku.no

 

«Lys mellom husan», et prosjekt dratt i gang av Finnmark fotballkrets og Finnmarkseiendommen Fefo, hadde stand på torget i Alta forleden. Der traff Ruijan Kaiku Hilde Skanke, daglig leder ved Kvensk Institutt, sammen med Reidulf Høybakken sto hun på stand og viste fram det kvenske. De bestemte seg nemlig tidlig for å samarbeide med prosjektet, etter  at Fefo var i Børselv og la det fram.

– Vi ble jo veldig interessert, for det handler rett og slett om lys mellom husene i Finnmark. Så målet vårt er å besøke hver enkelt kommune både øst og vest i fylket, sier Skanke.

Blir inkludert

Videre forteller hun at hun opplever «Lys mellom husan» som både viktig og bra, der hver enkelt bygd i Finnmark kan presentere seg.

– Hver bygd får muligheten til å bli sett, til å bli inkludert, og vi får muligheten til å treffe alle. Noe som også er helt fantastisk, sier Skanke.

Bra oppmøte ved den kvenske standen hvor Hilde og Reidulf holdt til. (Foto: Maureen Bjerkan Olsen)

Del av framtiden

Underveis har Høybakken og Skanke fått snakket med mange rundt om i Finnmark, og hun forteller at de opplever at mange har hørt om kvenene. Og som viser interesse.

– Vi får veldig mange spørsmål som går ut på å stadfeste det folk tror de vet. Det blir mange gode samtaler, og jeg føler det er viktig at vi er her for synliggjøringen av det kvenske.

En del av arbeidet med synliggjøringen, handler om en kvensk quiz som instituttet har med seg når de står på stand. Her kan folk velge mellom quiz om husdyr eller om villdyr, og Skanke sier at det en gang var en ung gutt som svarte riktig på ti av ti spørsmål om husdyr.

– Han visste ellers ingen ting om kvener, så han måtte jeg huke tak i. Han er absolutt en del av framtiden, bekrefter daglig leder.

Kvensk institutt kan by på mye variert lesestoff på kvensk. (Foto: Maureen Bjerkan Olsen)