Valgets kvenske kvaler: Info på vårt språk mangler. Men kanskje ordner det seg. (Illustrasjonsfoto: Liisa Koivulehto)

 

Ruijan Kaikus henvendelse til valg.no satte en viss fart på sakene.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Valgdirektoratet vil på bakgrunn av din henvendelse vurdere innlemmelse av kvensk språk i vårt informasjonsmateriell, sier Steven Bye, kommunikasjonsrådgiver ved Valgdirektoratet.

Den vurderingen vil direktoratet i så fall gjøre før fremtidige valg, og da vurdert opp mot de føringer og språkkrav som stilles til offentlig forvaltning i Norge, kort sagt regelverket.
Bakgrunnen er Ruijan Kaikus sak om at Norge i motsetning til Sverige og Finland ikke informerer om valget på minoritetsspråk. Vi skrev der at dersom slik informasjon fins, så er det i så fall svært vanskelig tilgjengelig. Nå viser det seg altså at den ikke fins, men at myndighetene vil vurdere hvor vidt den bør lages.

– Valgdirektoratet har dessverre ingen informasjon om valg på kvensk. Det er publisert og distribuert informasjonsmateriell på bokmål, nynorsk og tre ulike samiske språk. I tillegg er det distribuert særskilt informasjonsmateriell til kommunene på 11 ulike fremmedspråk basert på antall nye stemmeberettigede og hvilken gruppe som er størst, sett opp mot hvilke språk som er mest etterspurt for tolkeoppdrag, sier Bye, med det forbehold at tallene er hentet fra annen kilde.

Informasjon om norske valg finner vi altså på nettstedet valg.no. Sidene gis ut av Valgdirektoratet, en instans etablert i 2016 som underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Se mer her